Kulventiler

GPA erbjuder vi ett brett urval av kulventiler för att tillgodose olika behov och applikationer. Vårt sortiment omfattar inte bara manuellt manövrerade ventiler utan också modeller som är utrustade med manöverdon, magnetventiler och ändlägesbrytare för ökad funktionalitet och precision i styrningen. Vi erbjuder kulventil i plast – så som PVC-U och PVC-C, men även i material som:

 • PE
 • PP
 • PVDF,
 • PFA/PTFE-linade samt olika stålmaterial

Läs mer

Filtrering
Filtrering

Material

Visa fler

Styrning

Packning

Antal Anslutningar

Tillbehör till ventil

289 produkt(er)

Inga produkter hittades som motsvarade dina sökkriterier

M1IU-E

PVC-U Kulventil inv. lim EPDM

M1DU-E

PVC-U Kulventil utv. lim EPDM

M1OU-E

PVC-U Kulventil flänsad PN 10/16 EPDM

M1FU-E

PVC-U Kulventil inv. gänga EPDM

M1IU-V

PVC-U Kulventil inv. lim FPM

M1DU-V

PVC-U Kulventil utv. lim FPM

M1OU-V

PVC-U Kulventil flänsad PN 10/16 FPM

M1FU-V

PVC-U Kulventil inv. gänga FPM

M1IU/FB-E

PVC-U Kulventil limit switch EPDM

M1IU/FB-V

PVC-U Kulventil limit switch FPM

M1IU/NC-E

PVC-U Kulventil inv. lim pneumatisk (NC) EPDM

M1IU/DA-E

PVC-U Kulventil inv. lim pneumatisk (DA) EPDM

M1IU/NC-V

PVC-U Kulventil inv. lim pneumatisk (NC) FPM

M1IU/DA-V

PVC-U Kulventil inv. lim pneumatisk (DA) FPM

M1IU/CE-E

PVC-U Kulventil inv. lim med elektriskt don EPDM

M1IU/CE-FS-E

PVC-U Kulventil med elektriskt don failsafe EPDM

M1IU/CE-FS-E-12/24

PVC-U Kulventil med elektriskt don failsafe EPDM

M1IU/CE-FS-V-12/24

PVC-U Kulventil med don failsafe FPM

M1IU/CE-FS-V

PVC-U Kulventil med don failsafe FPM

M1IU/CE-V

PVC-U Kulventil inv. lim med elektriskt don FPM

SET/M1IM-E

EPDM-oring set för M1 EPDM

S6IU-E

PVC-U Kulventil inv. lim EPDM

SET/M1IM-V

FPM-oring set för M1

S6FU-E

PVC-U Kulventil inv. gänga EPDM

S6IU-V

PVC-U Kulventil inv. lim FPM

S6FU-V

PVC-U Kulventil inv. gänga FPM

S6IU-PE

PVC-U Kulventil inv. lim

S6FU-PE

PVC-U Kulventil inv. gänga

MKV

PVC-U Minikulventil Inv./utv. gänga

M1IM-E

PP Kulventil inv. svets EPDM

M1DM-E

PP Kulventil utv. svets EPDM

M1BM-E

PP Kulventil med långa ändar EPDM

M1OM-E

PP Kulventil flänsad DIN PN10/16 EPDM

M1FM-E

PP Kulventil inv. gänga EPDM

M1IM-V

PP Kulventil inv. svets FPM

M1DM-V

PP Kulventil utv. svets FPM

M1BM-V

PP Kulventil med långa ändar FPM

M1OM-V

PP Kulventil flänsad DIN PN10/16 FPM

M1FM-V

PP Kulventil inv. gänga FPM

M1IEM/NC-E

PP-kulventil PE ändar EPDM med don

M1IEM/NC-V

PP-kulventil PE ändar FPM med don

M1IM/NC-E

PP Kulventil inv. svets pneumatiskt (NC) EPDM

M1IEM/DA-E

PP Kulventil PE ändar med don EPDM

M1IEM/DA-V

PP-kulventil PE ändar FPM med don

M1IM/DA-E

PP Kulventil inv. svets pneumatisk (DA) EPDM

M1IM/NC-V

PP Kulventil inv. svets pneumatiskt (NC) FPM

M1IM/DA-V

PP Kulventil inv. svets pneumatisk (DA) FPM

M1IEM/CE-V-12/24

PP Kulventil PE ändar elektriskt don FPM

M1IEM/CE-V

PP Kulventil PE ändar elektriskt don FPM

M1IEM/CE-E-12/24

PP Kulventil PE ändar elektriskt don EPDM

M1IEM/CE-E

PP Kulventil PE ändar elektriskt don EPDM

M1IM/CE-E

PP Kulventil inv. svets elektriskt don EPDM
Kulventil funktion

En kulventils funktion är att reglera flödet av medier (vätskor, gaser, och ibland fasta partiklar) genom ett rörsystem. Detta åstadkoms genom en kula inuti ventilen, som har ett genomgående hål. När kulan roterar så att hålet är i linje med rörsystemet, är flödet öppet och mediet kan passera fritt. Genom att rotera kulan 90 grader från denna position blockeras flödet helt, vilket effektivt stänger av flödet.

Olika typer av kulventiler
Flänsad

En flänsad kulventil är utformad för att enkelt kunna kopplas till rörsystem med flänsar. Dessa ventiler har flänsar på båda sidor som kan bultas till motsvarande flänsar på rörledningarna. De är mångsidiga och kan användas i ett brett spektrum av tryck och temperaturer. De är även idealiska för större rördiametrar och används ofta i industriella och kommersiella applikationer där robusta anslutningar är nödvändiga.

Elektrisk

En elektrisk kulventil drivs av elektriska aktuatorer för att öppna och stänga ventilen. Dessa ventiler är idealiska för fjärrstyrning och automatiserade system där manuell hantering inte är praktiskt. De kan integreras i automatiserade kontrollsystem för att reglera flöden baserat på specifika krav och kan användas i en mängd olika applikationer, från vattenbehandling till kemisk industri.

2-VÄGS OCH 3-VÄGS KULVENTIL

Med en konstruktion som innehåller en inlopps- och en utloppsport, erbjuder en 2-vägs kulventil en effektiv lösning för att kontrollera flödet genom rörsystem. När ventilen är öppen, flödar mediet fritt genom ventilen, medan en stängd position förhindrar all passage, vilket ger en tydlig och enkel kontroll över flödesvägarna. 3-vägs kulventiler är mer mångsidiga än tvåvägsventiler och har tre portar som kan användas för att omdirigera flöden inom ett system. Dessa ventiler kan konfigureras på flera olika sätt, beroende på applikationens krav. De två huvudtyperna är L-port och T-port, där benämningarna beskriver formen på kanalen inuti ventilen.

Applikationer

Kulventiler används i en mängd olika system och applikationer över hela världen, från hem och industri till kritiska infrastrukturprojekt. Denna flexibilitet, i kombination pålitlig prestanda, gör dem till ett värdefullt verktyg för flödeskontroll över ett brett område av driftsförhållanden.

 • Vattenförsörjning och distribution: Kontroll och styrning av vattenflöden.
 • Processindustri: Hantering av kemikalier, petrokemikalier och farmaceutiska produkter.
 • Olja och gas: Reglering av olje- och gasflöden, både onshore och offshore.
 • HVAC-system: Temperatur- och luftflödeskontroll i uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.
 • Livsmedels- och dryckesindustrin: Säker hantering av livsmedel och drycker under tillverkning och förpackning.
 • Marina applikationer: Kontroll av sjövatten, bränsle och avloppssystem på båtar och fartyg.
 • Kraftverk: Hantering av ånga och kylvatten i energiproduktion.

GPA erbjuder kulventil för vattenanslutningar eller korrosiva miljöer inom industri och tillverkning. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss!

SÅ VÄLJER DU RÄTT KULVENTIL

Att välja rätt kulventil för en specifik applikation kräver noggrann övervägning av flera faktorer för att säkerställa optimal prestanda, tillförlitlighet och livslängd. Här följer några viktiga aspekter att beakta:

 • Mediets egenskaper: Bestäm vilket typ av medium (vätska, gas, kemikalier) som ventilen ska hantera och dess egenskaper (korrosivitet, temperatur).
 • Tryck och temperatur: Kontrollera systemets maximala tryck och temperaturområde för att matcha ventilen
 • Material: Välj material baserat på mediets egenskaper och driftförhållanden (t.ex. PVC för korrosiva medier, rostfritt stål för höga temperaturer).
 • Anslutningstyp: Besluta om anslutningstyp (flänsad, gängad, svetsad) baserat på installationens krav.
 • Storlek och flödeskapacitet: Ventilens storlek bör matcha rörledningens storlek och krav på flödeskapacitet.
 • Manövrering: Välj mellan manuell, pneumatisk, elektrisk eller hydraulisk manövrering beroende på tillgänglighet och kontrollbehov.
Våra kulventiler

Läs mer om vilka kulventiler vi erbjuder nedan. Hos oss finner du både robusta och kompakta modeller anpassade för små och stora dimensioner.

M1

M1 är en robust, silikonfri industrikulventil för installation där höga krav ställs. Ventilen har PTFE-säten, ett låsbart säkerhetshandtag och är förberedd för montage av elektriskt eller pneumatiskt don i sitt standardutförande. Det finns flera passande tillbehör vid extrautrustning.
LÄS MER OM M1-VENTILEN

S6 – kulventil industri

S6 med PTFE-säten är en handmanövrerad kulventil för industri i kompakt design. Ventilen har begränsade möjligheter att automatiseras med don. Produkten går att få med andra ändar vid beställning.
LÄS MER OM S6 INDUSTRI-VENTILEN

S6 ekonomi

S6 med PE-säten är en handmanövrerad kulventil för enklare applikationer av vatten och svaga lösningar. Ventilen kommer med en invändig lim-muff.
LÄS MER OM S6 EKONOMI-VENTILEN

TBV

TBV är en 3-vägs kulventil och används för att rikta flödet i olika riktningar. Ventilen är för industriellt bruk och levereras med låsbart säkerhetshandtag som standard. Kulan kan fås L- eller T-borrad och kan förses med manöverdon för automatisering.
LÄS MER OM TBV-VENTILEN

MKV/VLIV

MKV och VLIV är minikulventiler för små dimensioner. De finns tillgängliga både med utvändig och invändig gänga samt lim.
LÄS MER OM MINIKULVENTILER

VKR

VKR är en reglerkulventil som linjärt med handtaget kan justera flödet i ledningen. Öppnas den till hälften så släpper den igenom hälften av ditt maxflöde. Produkten är utrustad med Dual block och låsning av överfallsmuttrar.
LÄS MER OM VKR-VENTILER

En PVC-kulventil är en form av reguleringsventil som har en sfärisk kula med ett centralt hål. När den är i öppet läge, arrangeras kulan så att hålet i dess mitt linjerar med rörets längdaxel. Detta sörjer för ett smidigt och effektivt flöde, vilket samtidigt minimerar tryckförluster. När det är dags att stänga flödet, ändras kulans placering kvartsvägen, för att orientera hålet vinkelrätt mot rörets riktning. Resultatet är en tät och säker försegling, som hindrar mediet från att passera.

Ventilen monteras så flödet följer pilen som är markerad på ventilen.

Beroende på material så kan ventilen limmas/svetsas, flänsas eller gängas in i rörsystemet. Ventilen kan monteras horisontellt alternativt vertikalt.