Sälj

Industri

Inom Division Industri strävar vi efter att du som kund alltid ska få bästa rådgivning och tekniska support för din applikation. Vi är bl a specialister inom applikationsområden som:

  • Kemisk industri
  • Ytbehandling
  • Badanläggningar
  • Fiskodling
  • Gruvnäring

Varmt välkommen att kontakta oss på Division Industri!

Marie Juliusson

Divisionschef Industri

Tel: +46 (0)431-44 58 09

E-post: mj@gpa.se

Peter Andersson

Teknisk Försäljning

Tel: +46 (0)431-44 58 07

E-post: pa@gpa.se

Michael Östman

Teknisk Försäljning

Tel: +46 (0)8-598 870 13

E-post: mo@gpa.se

Johnny Ekberg

Teknisk Försäljning

Tel: +46 (0)8-598 870 11

E-post: je@gpa.se

Madeleine Arvidsson

Teknisk Försäljning

Tel: +46 (0)431-44 58 06

E-post: ma@gpa.se

Roland Karlsson

Teknisk Försäljning

Tel: +46 (0)431-44 58 05

E-post: rk@gpa.se

Roger Rydenfält

Teknisk Försäljning

Tel: +46 (0)431-44 58 16

E-post: rr@gpa.se

Infra

Under många år har vi levererat systemlösningar och komponenter till Infrastruktur. Allt från rör och rördelar i ledningsnätet, betongskyddsliner i vattenreservoarer, svetsmaskiner, ventilationskanaler till plaströrsystem för säker kemikalieinstallationer inom vatten- och reningsverk. Vi är bl a experter på:

  • Vattenrening
  • Betongskyddsliner
  • Rörsystem för kemikalier
  • Kraftvärmeverk och kärnkraftverk
  • Vätgas samt PE-ledningsnät för vatten, avlopp, gas och ventilation

Varmt välkommen att kontakta oss på Division Infra!

Anders Lundqvist

Divisionschef Infra

Tel: +46 (0) 31-750 42 90

E-post: al@gpa.se

Jonas Vestin

Teknisk Försäljning

Tel: +46 (0)31-750 42 93

E-post: jv@gpa.se

Pontus Aspgren

Teknisk Försäljning

Tel: +46 (0)8-598 870 18

E-post: poas@gpa.se

Ola Lithvall

Teknisk Försäljning

Tel: +46 (0)431-44 58 08

E-post: ol@gpa.se

Marie Westerlund

Teknisk Försäljning

Tel: +46 (0)431-44 58 14

E-post: mw@gpa.se

Avloppsteknik

Avloppsteknik handlar om att utforma, bygga och underhålla system för hantering av avloppsvatten från hushåll, industriella verksamheter och offentliga byggnader. En väl fungerande avloppssystem är avgörande för att skydda miljön, förebygga sjukdomar och upprätthålla en god hygien. Vi hjälper till att förse er verksamhet med en trygg systemlösning och erbjuder även dimensionering, servicepartners och teknisk support.

Varmt välkommen att kontakta oss på Division Avloppsteknik!

Alexander Johansson

Divisionschef Avloppsteknik

Tel: +46 (0)31 750 42 99

E-post: aj@gpa.se

Isak Lindskog

Teknisk Försäljning

Tel: +46 (0)431-44 58 32

E-post: il@gpa.se

Magnus Nilsson

Teknisk Försäljning

Tel: +46 (0)431-44 58 19

E-post: mn@gpa.se

Joel Wehlin

Teknisk Försäljning

Tel: +46 (0)431-44 58 35

E-post: jowe@gpa.se

Academy

Vi håller regelbundet utbildningar gällande sammanfogningsmetoder och materiallära för termoplaster. Vi har även möjlighet att hålla kund- och företagsanpassade utbildningar. GPAs ambition är att sprida kunskap för rätt material- och produktval och att bidra till säkrare installationer. Förutom utbildningar ansvarar vi även för försäljning, uthyrning samt service och kalibrering av vårt sortiment av svetsmaskiner och verktyg.

Varmt välkommen att kontakta oss på Division Academy!

Christian Lundqvist

Divisionschef Academy

Tel: +46 (0)8-598 870 14

E-post: cl@gpa.se

Rasmus Wickman Karlsson

Teknisk Försäljning

Tel: +46 (0)431-44 58 15

E-post: raka@gpa.se

Magnus Karlsson

Plastsvetsutbildare & svetstekniker

Tel: +46 (0)431-44 58 27

E-post: mk@gpa.se

Maria Ejehag

Plastsvetsutbildare & svetstekniker

Tel: +46 (0)431-44 58 34

E-post: maej@gpa.se

Martin Svensson

Plastsvetsutbildare

Tel: +46 (0)8-598 870 20

E-post: masv@gpa.se

Installation

GPA lagerför ett helt Installationssystem bestående av rörklammer, skensystem och vibrationsdämpare i olika material och ytbehandlingar. Vårt installationssystem är väl anpassat för både plast och metallrör. Vi hjälper till med allt från ritningar, CAD, hållfasthet till provdragning av infästning i betong. Besök gärna vår hemsida gpa.se. Här finner du vårt breda sortiment och unika lösningar med alla våra nyheter och det senaste inom flödesteknik.

Varmt välkommen att kontakta oss på Division Installation!

Tobias Loré

Divisionschef Installation

Tel: +46 (0)8-598 870 17

E-post: tl@gpa.se

Kristoffer Hed

Teknisk Försäljning

Tel: +46 (0)431-44 58 26

E-post: krhe@gpa.se

Marie Westerlund

Teknisk Försäljning

Tel: +46 (0)431-44 58 14

E-post: mw@gpa.se

Engineering

GPA Engineering är ditt stöd när det kommer till materialval, materialegenskaper samt beräkning av teoretiska livslängder för din applikation.

Varmt välkommen att kontakta Division Engineering!

Daniel Ejdeholm

Divisionschef Engineering

Tel: +46 (0)431-44 58 00

E-post: de@gpa.se