Smarta översvämningsskydd för fastigheter  

Varje år förstörs värden motsvarande flera miljarder kronor på grund av översvämningar i källare. Vi dimensionerar och levererar kompletta system för översvämningsskydd för fastigheter. Beroende på vilka värden som ska skyddas och hur riskbilden ser ut kan vi erbjuda både enklare bakvattenventiler för enfamiljsbostäder och mer avancerade system för flerbostadshus.      

Olika sätt att skydda fastigheter mot översvämning

För bostäder och fastigheter som befinner sig geografiska lågpunkter är det viktigt att skydda de ningsplan som ligger under jord mot översvämningar. De så kallade hundraårsregnen, det vill säga extrema skyfall, blir allt mer vanligt förekommande vilket gör det ännu viktigareVi har olika system för att skydda mot översvämningar beroende på förutsättningarna. För en privatbostad kan det räcka med ett enklare översvämningsskydd som hindrar avloppsvatten från att tränga upp ur golvbrunnar och toaletter när ledningssystemet överbelastas I sin enklaste form består det ofta av en standard bakvattenventil som monteras på ledningen och stoppar avloppsvattnet när trycket ökar.  

Hybridpumpen sänker trycket   

Flerbostadshus med mer belastning på avloppet kan dock behöva en effektivare och mer kapabel ventil. Hybridpumpen, en tekniskt avancerad lösning som GPA är ensamma om att erbjuda, är en kombination av en bakvattenventil och en pumpstation. En vanlig backventil stoppar inflödet av vatten, men i de fall trycket blir för högt går det inte att använda avloppet. Då går pumpstationen in och pumpar parallellt vattnet ut ur huset. Därmed blir det möjligt att använda avloppet i och med att trycket i röret sjunker. Sammantaget har vi ett gediget utbud av produkter som skyddar källare på flerbostadshus som befinner sig i lågpunktområden och därmed löper större risk för översvämningar.     

Se GPA Live om översvämningsskydd för mer information

Fråga en expert

Varje år förstörs värden motsvarande flera miljarder kronor på grund av översvämningar i källare. Vi dimensionerar och levererar kompletta system för översvämningsskydd för fastigheter.