Brett utbud av rörsystem för kraftvärmeverk och rökgasreningssystem  

I kraftvärmeverk och rökgasreningssystem är miljön både varm och korrosiv. Det ställer höga krav på rör och ventiler, men även på installationssystem. På GPA har vi lång erfarenhet av att leverera allt från glasfiberarmerade plaströr till fluorplastlinade ventiler och kan dessutom ge teknisk rådgivning kring vilka material som möter de krav som finns i olika delar av processen.             

Rörmaterial för rökgasrening i kraftvärmeverk

Processen att omvandla avfall till energi är både mycket varm och korrosiv. Rökgaserna som bildas innehåller giftiga ämnen som tvättas bort i en scrubber med antingen vatten eller en kemisk lösning. En anläggning för rökgasrening ställer därför mycket höga krav på de rör och rördelar som används. Vi har ett brett utbud av allt från glasfiberarmerade plaströr till fluorplastlinade ventiler och installationsmaterial med hög kemisk, termisk och korrosivresistens som klarar påfrestningarna i en anläggning för rökgasrening.

Ett komplett utbud av kvalitetsprodukter        

 Som en erfaren leverantör av rör, rördelar och ventiler har vi stor kunskap om vilka material som motsvarar kraven. Utifrån din process och krav på material använder vi vår kompetens och erfarenhet för att välja de produkter som krävs för ett optimalt flöde med de förutsättningar som finns. Som systemleverantör kan vi naturligtvis även erbjuda en bred palett av produkter med allt från halvfabrikat till flänsskydd, syrafasta installationssystem, ventiler, kopplingar och slangar. Vi kan även leverera ett komplett rörsystem för dagvattenhantering och linjeavvattning för asfaltsytorna utanför värmeverket, där det brännbara avfallet tas emot.     

Fråga en expert

I kraftvärmeverk och rökgasreningssystem är miljön både varm och korrosiv. Det ställer höga krav på rör och ventiler, men även på installationssystem. På GPA har vi lång erfarenhet av att leverera allt från glasfiberarmerade plaströr till fluorplastlinade ventiler och kan dessutom ge teknisk rådgivning kring vilka material som möter de krav som finns i olika delar av processen.