Kompetens och rådgivning var avgörande faktorer

31 mars 2020

Det var en stor utmaning när PolyPeptide Laboratories Sweden AB i Limhamn skulle byta ut sitt befintliga efterkondenseringssystem till ett nytt – man kunde helt enkelt inte stänga produktionen. Med hjälp av råd, material- och utrustningsval från GPA Flowsystem så löste man utmaningen på bästa sätt.


– Projektet innebar en modernisering av efterkondenseringssystemet där befintlig process- och rörinstallation byttes ut, berättar Jens Sjöström, Projektledare på PolyPeptide Laboratories Sweden AB.

Tidigare system hade separata efterkondensorer till respektive vakuumpump. I det nya efterkondenseringssystemet ersattes detta med två större centrala kondensorer. Vilket har gett oss förbättrad efterkondensering och ökad kontroll av funktionen.

PolyPeptide ville förbättra och utöka kontrollen

”Projektet har som mål att öka effektiviseringen på efterkondenseringen och därigenom minskar vi belastningen på kolfilterna som leder till en kostnadsbesparing. Installationen kommer att betala sig på 2-3 år.

Vi valde GPA pga vårt långa samarbete, deras lättillgänglighet och närhet. GPA är en naturlig partner när det gäller plaströr och vårt samarbete har fungerat utmärkt!”

Jens Sjöström, PolyPeptide Laboratories Sweden AB

ECTFE från GPA – ett självklart val

– För några år sedan så kom ett nytt lösningsmedel som inte var kompatibelt med PP och gamla rörledningar svällde och fick repareras, berättar Jens.
Vi kom då i kontakt med GPA och Råå Konstruktionsplast som tillsammans kom fram till att enda lösningen var ECTFE, eftersom är det enda plastmaterial som kan hantera detta media.

GPA har levererat rör och rördelar i ECTFE samt stålomspunna teflonslangar och man drog även parallellt en ventilation i elektriskt ledande PE. Övriga produkter som GPA levererat är membranventiler, teflonlinade vridspjäll och reducerflänsar.

Råå Konstruktionsplast har installerat och levererat en helhetslösning, där GPA varit en del i ett större projekt. GPA har tillsammans med PolyPeptide och Råå Konstruktionsplast utifrån en grundritning hjälpt till med råd, material- och utrustningsval. Det var verkligen en utmaning för alla parter att finna en flexibel lösning.

Mattias Lindberg, Råå Konstruktionsplast, Jens Sjöström, PolyPeptide och Peter Andersson, GPA
En dold installation

– Att på plats bygga det nya systemet, en 100 meter lång rörledning, genom att krypa, svetsa och skjuta in rören bit för bit i det trånga utrymmet, med mycket faror, krävde såklart både mod, smidighet och kunskap, berättar Mattias Lindberg, VD på Råå Konstruktionsplast.

Det var det mest utmanande installationsprojektet vi utfört och fick noggrant gå igenom hur vi skulle lösa detta och fick handplocka de som kunde utföra de olika arbetsmomenten – det är verkligen inte alla som kan arbeta i sådana utrymmen!

– Rent tekniskt så var systemet inte färdigdesignat utan vi designade det under byggprocessen tillsammans med PolyPeptide och med hjälp och bra råd från GPA, berättar Mattias.

– Det var en trygghet att ha med GPA i projektet, dels för att vi samarbetat i 30 år, men också för att de är väldigt kunniga, pålitliga och har en väldigt hög service, fortsätter Mattias.

En bit av den dolda 100 meter långa rörledningen