Högpresterande plaströr och ventiler för krävande labbmiljöer 

Vi har stor erfarenhet av att leverera kompletta system av plaströr och rördelar till laboratorier. Idag kan vi erbjuda de flesta produkter och har lösningar som täcker in allt från RO-vatten och kemhantering till ventilation och provtagning. Oavsett om labbet finns på ett läkemedelsföretag, en processindustri eller en skola.         

Kompletta rörsystem för laboratorier

De flesta laboratorier har behov av omvänd osmosrenat vatten så kallat RO-vatten. För att kunna transportera detta krävs rör i plast eftersom stålrör riskerar att kontaminera vätskanMetallrör har även porer i ytskikten vilket ökar risken för bakterietillväxt. Våra rör, kopplingar, slangar och ventiler för laboratoriemiljö finns bland annat i PP och PVDF-plast och har mycket hög ytfinhet. Vi kan även erbjuda High Purity-produkter där vi genom en unik svetsmetod, IR-svetsning, skapar helt vulstfria sammanfogningar med full spårbarhet på alla svetsfogar.

Rör och rördelar för kemhantering              

I ett laboratorium används inte sällan både organiska och oorganiska lösningar som kan vara mycket aggressiva. De hälls ofta ut i en speciell lösningsvask och rinner genom avloppet till en särskild tank där de sedan samlas upp för transport till destruering. Rörsystemen kopplade till detta avlopp måste kunna hantera både värmeutveckling och korrosion.  På GPA har vi lång erfarenhet och en stor bredd när det gäller rör, rördelar och ventiler för kemhantering och kan ge dig råd kring vilka material som passar bäst för att möta specifika behov. 

 

Fråga en expert

Vi har stor erfarenhet av att leverera kompletta system av plaströr och rördelar till laboratorier. Idag kan vi erbjuda de flesta produkter och har lösningar som täcker in allt från RO-vatten och kemhantering till ventilation och provtagning. Oavsett om labbet finns på ett läkemedelsföretag, en processindustri eller en skola.