Fettavskiljare

Vi erbjuder både enklare fettavskiljare för inomhus- och markinstallation och helt automatiska modeller som sköter hela rengöringsprocessen från början till slut. I vårt sortiment finner du tåliga fettavskiljare i polyeten. Avskiljarna levereras med kompletta system för optimal fettavskiljning.

Vanliga frågor om fettavskiljare

Se GPA Live om fettavskiljare

Filtrering
Filtrering

Material

Installation

Utförande

Paketlösning

30 produkt(er)

Inga produkter hittades som motsvarade dina sökkriterier

EasyClean Auto Mix och Pump

Helautomatisk, 2-10 l/s

EasyClean Auto Mix och Pump

Helautomatisk, 15-30 l/s

EasyClean Direct

Med tömningsrör, 2-10 l/s

EasyClean Direct

Med tömningsrör, 15-30 l/s

EasyClean Standard

1-4 l/s

EasyClean Standard

7-35 l/s

EasyClean Free UnderSink

0,7 l/s

NS 2 Fettavskiljarpaket

För serveringen - installation inomhus

NS 2 Fettavskiljarpaket

För serveringen - installation i mark

NS 4 Fettavskiljarpaket

För tillagningsköket - installation inomhus

NS 4 Fettavskiljarpaket

För tillagningsköket - installation i mark

NS 7 Fettavskiljarpaket

För storköket - installation inomhus

NS 7 Fettavskiljarpaket

För storköket - installation i mark

NS 10 Fettavskiljarpaket

För storköket - installation i mark

Installationsset fettavskiljarpaket

NS 7

Installationsset fettavskiljarpaket

NS 7

Installationsset fettavskiljarpaket

NS 2 och 4

Installationsset fettavskiljarpaket

NS 2 och 4

Fettavskiljarlarm

För fristående fettavskiljare

Fettavskiljarlarm

För markförlagda fettavskiljare

Förlängningshals

För avskiljare, 500 mm

Förlängningshals

För provtagningsbrunn, 600 mm

Provtagningsbrunn

Horisontellt utlopp

Provtagningsbrunn

Vertikalt utlopp

Provtagningsbrunn

Markförlagd Ø400

Markankare

För markförankring

Förankringsvajer

För markförankring

Tömningsskåp

Tillverkad i rostfritt stål

Demonteringsnyckel

Demonteringsnyckel för brunnslock

Ventilationsluftrenare

UV-filter för rening av ventilationsluft
När det är det krav på fettavskiljare?

Om du driver ett kommersiellt kök finns det ett krav på fettavskiljare. Detta för att undvika stora fettutsläpp i avlopp och ledningar. Det ställs även krav på att systemet ska rengöras, tömmas och återfyllas en gång per månad. Exempel på verksamheter som ska ha en installerad fettavskiljare:

  • Restaurang
  • Storkök
  • Hotellskolor
  • Caféer
  • Snabbmatskedjor
  • Livsmedelsbutiker
Tillbehör

Både de markförlagda och inomhusinstallerade avskiljarna kan utrustas med flera olika tillbehör som avskiljarlarm, styrenheter för rengöring, förlängningshalsar och färdiga installationskit. Vi levererar också paketlösningar anpassade efter storleken på verksamhet. Kontakta oss idag för hjälp med planering och dimensionering av fettavskiljare.

En fettavskiljare fungerar genom att utnyttja skillnaden i densitet mellan fett och vatten. När avloppsvatten passerar genom fettavskiljaren så saktas vattnets hastighet ner, vilket ger tillräckligt med tid för att de fasta partiklarna, fett och oljor ska separera sig från vattnet.
Syftet är att rena köksavlopp för att förhindra att fett och olja rinner ut i vårt kommunala ledningsnät och orsakar stopp.

Efter att fettavskiljaren har fyllts med vatten  till utloppsnivån ska larmgivaren hänga så att 150 mm av givaren sticker ner i vattnet.

Givaren levereras med 1 kabel och två ledare. Ledare 1 ska kopplas in på plint K3 – G. Ledare 2 ska kopplas in på plint K3 – 1.

Ja, men skarven behöver vara helt vattentät!

Detta kan bero på två orsaker. Orsak 1 är att ledarna i kabeln till givaren är inkopplat fel. Se fråga ” Hur kopplar jag in givaren i larmenheten”. Orsak 2 är att en givare som inte finns är aktiverad. Håll in knapparna ”Reset” och ”vänster pil” samtidigt i 3 sekunder. Gå in i meny ”ingångar” och avaktivera de givare som inte finns. Kontrollera även  att givaren är ren.

Det görs via en vanlig krokupphängning i fettavskiljaren eller direkt i kabelgenomföringen.

Hål för kabelgenomförningen i fettavskiljaren placerar ni så att den går att nå via inspektionslocket.

Fettavskiljaren luftas via inloppsröret. Om det finns en befintlig luftare placerad uppströms inom 10 meter innan fettavskiljaren behöver ni inte ansluta någon ny. Om befintlig luftare är placerad längre bort från avskiljaren ska en ny anslutas närmare.

Vi hjälper dig att ta fram rätt storlek på fettavskiljare till din verksamhet! Kontakta GPA för dimensionering, rådgivning och offert.