Öka din kompetens inom material, metoder och produkter

Att skapa ett optimalt flöde kräver kunskap om både produkter, metoder och material. Vi har ett brett utbud av utbildningar för bland annat installatörer och konstruktörer. Med hög kompetens blir det rätt från början, vilket har stor betydelse för lönsamheten i projekten.

Vår ambition är att bidra till att skapa optimala flöden oavsett bransch och förutsättningar. Det kräver givetvis att vi levererar produkter av hög kvalitet som samverkar på bästa sätt. Men det kräver också att den som konstruerar eller installerar systemen har kunskap om till exempel material och metoder. Därför erbjuder vi kurser och utbildningar inom flera olika områden. Målsättningen är att bredda kunskaperna om vilka möjligheter som finns att skapa optimala lösningar och göra korrekta materialval. Vi erbjuder även mobila och digitala utbildningar.

En lönsam och välfungerande installation kräver att man gör rätt från början. Det ställer krav på goda kunskaper om till exempel plastens smältindex och praktiska kunskaper i hur svetsningen ska genomföras. Därför erbjuder vi utbildningar för installatörer i olika plastsvetsmetoder som till exempel EWF-certifierade plastsvetsutbildningar för stum- och elmuffsvetsning. Förutom en utökad kompetens ger certifieringen även karriärmässiga möjligheter i och med att den skapar behörighet i hela Europa. Vi arbetar hela tiden med att utveckla våra plastsvetsutbildningar och är till exempel först i Sverige med utbildningar enligt EWF 581-01 som uppfyller DVS-normen. Förutom plastsvetsning erbjuder vi även kundanpassade utbildningar inom materiallära och specifika produkter. Vi arrangerar dessutom flera digitala utbildningar med det senaste inom flödesteknik.

Vårt breda utbud

Som systemleverantör har vi kunskap om hur olika produkter och processer fungerar ihop. Därför kan vi ta ansvar för helheten och hjälpa dig att skapa en optimal installation. Dessutom kan vi, tack vare våra stora lager och våra snabba leveranser, säkerställa att du alltid har det material du behöver i tid.

Kontakta en expert

Att skapa ett optimalt flöde kräver kunskap om både produkter, metoder och material. Vi har ett brett utbud av utbildningar för bland annat installatörer och konstruktörer. Med hög kompetens blir det rätt från början, vilket har stor betydelse för lönsamheten i projekten.