Rörledningar och betongskydd för vattenreservoarer     

Vattenreservoarer är samhällskritiska anläggningar som ställer höga krav på både säkerhet och kvalitet, oavsett om det gäller renovering eller nybyggnation. Vi har ett komplett system med produkter för vattenhantering och ett unikt betongskydd som säkrar vattenkvaliteten samtidigt som det ökar både livslängden och driftsäkerheten avsevärt.       

Unikt betongskydd för vattenreservoarer

Det är inte ovanligt att det uppstår problem med betongen i en vattenreservoar. Efterhand som åren går drabbas ytorna av korrosiv nedbrytning och mekanisk förslitning vilket i förlängningen riskerar att påverka vattenkvaliteten. Det leder även till höga reparationskostnader, långa driftsstopp och en kortare livslängd för anläggningen. Ett effektivt sätt att skydda betongen är att montera en betongskyddsliner. Den kan antingen gjutas in i samband med att vattenreservoaren byggs eller eftermonteras vid renovering. Vi har lång erfarenhet av den här typen av produkter och erbjuder betongskyddsliner både för ingjutning och eftermontering. De är tillverkade i PE 100 och godkända för dricksvatten. 

Liners för både ingjutning och eftermontering       

Vår betongskyddsliner för ingjutning i dricksvattenreservoarer heter Hydro+. Den unika konstruktionen med 420 ankare/m2 på baksidan gör materialet extremt motståndskraftigt mot utdragskraft och klarar upp till 82 ton/m2. Linern sätts in i formverket innan gjutning med hjälp av tearoff-profiler och najas fast enligt våra rekommendationer. HydroClick är vår betongliner för efterhandsmontering. Här monteras listerna in i den befintliga konstruktionen och sedan klickas linern fast. Både Hydro+ och HydroClick tål klorering upp till 3ppm och går enkelt att rengöra med högtryckstvätt. Efter montering utförs ett första gnisttest innan svetsning, därefter extrudersvetsas och gnisttestas alla skarvar för att garantera att tanken är tät. Vi rekommenderar alltid att svetsare ska vara utbildade enligt EWF581 och innehar ett giltigt certifikat. Skulle det behövas kan vi givetvis erbjuda en certifierande tråd- och extrudersvetsningskurs.      

Komplett system med rör och ingjutningsdetaljer 

Förutom betongskydd har vi ett komplett utbud av både standard- och specialprodukter för hantering av vattnet inifrån och ut till vattenreservoaren, som till exempel PE-rör, klamrar, konsoler och rörgenomföring, men även olika ingjutningsdetaljer som ingjutningsmuffar och ingjutningsflänsar. Vi kan också leverera Link-seal-kopplingar för syrafasta rör. Dock rekommenderar vi PE-rör eftersom dessa är godkända för dricksvatten och effektivt kan svetsas samman med betongskyddslinern i och med att det är samma typ av material. 

Se gpa live om betongskyddsliner

Fråga en expert

En vattenreservoar är en samhällskritisk anläggning vilket ställer höga krav på både säkerhet och kvalitet, oavsett om det gäller renovering eller nybyggnation. Vi har ett komplett system med produkter för vattenhantering och ett unikt betongskydd som säkrar vattenkvaliteten samtidigt som det ökar både livslängden och driftsäkerheten avsevärt.