GPA Live svetsar / Utbildningar

IR-svetsar

Daniel Ejdeholm och Peter Andersson fördjupar sig i GPAs utbud av IR-svetsar. Svetsproceduren med en IR-svets är helt automatiserad vilket gör att misstag beroende på den mänskliga faktorn minimeras samtidigt som svetsarbetet blir maximalt effektivt och tillförlitligt. Denna typ av svetsar används i huvudsak på PVDF, ECTFE och PP där höga krav ställs på kvalitet, spårbarhet och renhet. Exempel på användningsområden finns inom, elektronikindustri, livsmedelsindustri, finkemikalier och läkemedelsindustrin.

Svetsmaskiner och verktyg

Christian Lundqvist och Rasmus Wickman Karlsson presenterar nyheter i vårt svetssortiment, exempelvis:

  • Nya Elsvetsmaskiner Elektra S/M/XL
  • Nya större Turbo 75-125mm
  • Nya extrudersvetsarna Uno och Link

De visar även hur en stumsvetsmaskin typ Easy-life fungerar och vilka fördelarna är jämfört med en stumsvetsmaskin av standard-typ och går igenom och svarar på de vanligaste frågorna gällande svetsning av plaströrsystem.

Svetsutbildningar

För att få ett rörsystem med hög säkerhet men även lång livslängd behöver man förutom att välja rätt material, säkerställa att det installeras och svetsas på rätt sätt. När det gäller svetsning av plaströrsystem så är det i de flesta fall upp till slutkunden att ställa krav på vilken kunskap och utbildning svetsaren ska ha. GPA har mer än 10 års erfarenhet av svetsutbildningar enligt EWF581 och EN13067. Dessa utbildningar innehåller certifiering av tredjepart vilket säkerställer svetsarens kompetens.

Hur fungerar ett Live Event?

Ett live event är en digital och kostnadsfri utbildning som hålls via webben, där det finns möjlighet att ställa frågor och få svar samt ta del av andra deltagares frågor och funderingar. För att kunna delta krävs en dator med stabil internetuppkoppling samt högtalare eller hörlurar. Är du nyfiken på någon specifik produkt eller applikation, kontakta oss – vi tar gärna emot förslag på ämnen!