Etiska och ansvarsfulla affärer

På GPA arbetar vi enligt vår ägare Indutrades Code of Conduct. En gemensam vägledning som ser till att vi sköter våra affärer på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Koden styr våra etiska principer

Uppförandekoden är vår policy för hållbart företagande och den utgör en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Den är vägledande för vilka vi vill vara och hur vi vill uppfattas.

Vår verksamhet bedrivs efter följande huvudprinciper

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners

Vi har även en uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners som tillämpas i våra affärsförhållanden och ställer krav på att de ska agera ansvarsfullt när det kommer till miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och etiskt företagande.