Högpresterande polyetenslang för geovärmeanläggningar 

En anläggning för geovärme byggs för att hålla under lång tid. Inte minst gäller det de polyetenslangar som går ner i borrhålen och cirkulerar köldbärarvätskan. På GPA har vi ett brett utbud av både slang och elsvetsmuffar med lång livslängd som klarar tuffa förhållanden.         

Rätt sorts polyetenslang för geovärme

Geovärme innebär att ett antal hål borras i marken och förses med polyetenslang. En köldbärarvätska cirkuleras sedan i slangen och hämtar värme från berget i ett slutet system som kräver minimalt med underhåll. Men för att minska risken för framtida underhållsåtgärder krävs att kollektorslangens plastmaterial är av rätt sort och kvalitet. Vi har genom åren levererat åtskilliga meter polyetenslang till bergborrare och geovärmeanläggningar. Vi på GPA har hög materialkunskap när det gäller polyetenslang och elsvetsmuffar. Eftersom köldbärarvätskan innehåller etanol och därmed är brandfarlig krävs det att svetsningen genomförs enligt gällande regler och krav. Förutom produkter och rådgivning erbjuder vi även certifierade utbildningar i stum- och elmuffsvetsning. Vi har också ett utvalt sortiment av både enklare och mer avancerade svetsmaskiner för olika behov.

 

Fråga en expert

En anläggning för geovärme byggs för att hålla under lång tid. Inte minst gäller det de polyetenslangar som går ner i borrhålen och cirkulerar köldbärarvätskan. På GPA har vi ett brett utbud av både slang och elsvetsmuffar med lång livslängd som klarar tuffa förhållanden.