Våra Globala mål & Hållbarhetsinitiativ

Allt vi gör, gör vi för våra kunder och medarbetare. Vi har ett ansvar att bidra till FNs globala mål för hållbar utveckling, för samhället och för vår verksamhet både idag och imorgon. Vi är GPA. Och vi tror på att göra saker tillsammans. För två är fler än en och tillsammans kan vi ha större påverkan. Tillsammans skapar vi det hållbara samhället. Vi har valt ut fyra globala mål som vi ska leva upp till och följa.

3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
 • GPA prioriterar arbetsmiljön för våra medarbetare och deras välbefinnande med en bra balans mellan arbete och privatliv. Detta mäter vi genom bl a genom sjukfrånvaro. Vårt mål är att hålla oss under 4% (idag 1,92%).
 • Genom medarbetarundersökningen Winningtemp får vi information om hur medarbetarna mår. Vi har även friskvårdsbidrag och erbjuder sjukvårdsförsäkring till anställda.
 • Vi har en nollvision gällande arbetsplatsolyckor. Vi är certifierade av ISO 45001 Arbetsmiljö, ett viktigt steg för att göra vår arbetsplats ännu säkrare.
 • Vi stöttar lokala idrottsföreningar. Vårt fokus ligger i att stötta barn och ungdomar i deras idrottsutövning – alla har rätt till fysisk aktivitet.
 • Vi stödjer olika organisationer genom välgörenhet. Under 2024 gör vi en satsning för Barncancerfonden.
5 JÄMSTÄLLDHET
 • Vi på GPA ska attrahera, behålla och utveckla våra medarbetare genom välbefinnande och balans mellan arbete och privatliv, jämställdhet, arbetsmiljö samt kompetensutveckling.
 • 22% av våra medarbetare är kvinnor, en siffra vi ständigt arbetar med att förbättra bl a genom rekrytering och employer branding.
 • Genom regelbunden analys och utvärdering arbetar vi aktivt för att eliminera eventuella löneskillnader mellan könen.
12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
 • GPAs affärsidé bygger på hållbarhet i ordets ursprungliga bemärkelse. Hållbarhet för oss betyder att vi ser till att kundernas applikationer får produkter som håller länge. Vi rekommenderar kvalitetsprodukter som är anpassade och framtagna för kundens miljö och flöde. Och ju längre ett system håller gynnar det både våra kunder och bidrar till en mer hållbar konsumtion.
 • GPA arbetar aktivt för att reducera energiförbrukningen i våra lokaler. Sedan 2018 har vi haft som mål att till 2025 minska vår elförbrukning med 30%, idag ligger vi på 28%. Sedan 2016 köper vi endast förnyelsebar el till samtliga av våra lokaler.
 • Vårt mål är att källsortera 100% av vårt avfall. Ett ständigt pågående arbete med utmaningar, men vi rör oss hela tiden i rätt riktning.
 • Vi verkar aktivt för att reducera klimatpåverkan från våra förpackningar och förbrukningsmaterial. Vi använder oss av FSC-märkta kartonger och vårt mål är att minska vårt förbrukningsmaterial och återanvända det vi kan.
13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
 • Vårt mål är att vara klimatneutrala 2030 (scope 1 & 2)
 • GPA tar fullt ansvar genom hela leverantörskedjan med mänskliga rättigheter samt sociala förhållanden, miljöförhållanden och miljövänliga transporter. Vi styr branschen i en grön riktning med hållbar produktutveckling, miljövänliga transporter och genom att kommunicera vårt hållbarhetsarbete.
 • Vi på GPA har minskat våra flygresor med 82% sedan 2018, vilket innebär att vårt klimatavtryck av CO2 minskat med 73%. Vårt mål till 2030 är att nå en minskning med 80% i CO2.
 • Vi arbetar för ett effektivt och miljömässigt utnyttjande av tillgängliga transportlösningar. I våra transporter minskar vi vårt klimatavtryck med 79% genom ”Grön frakt”. Vårt mål är att minska vår klimatpåverkan gällande transporter. Vi vill i största mån minska antalet transporter från våra leverantörer och till våra kunder. Vi mäter löpande antalet ordrar i förhållande till antalet sändningar.
 • 2027 är vårt mål att 100% av våra tjänstebilar endast består av eldrivna fordon. Just nu har vi 52% laddhybrider och 5% elbilar.
De globala målen, officiellt kända som de globala hållbarhetsmålen eller Agenda 2030, är en uppsättning 17 mål som antogs av FN-medlemsländerna år 2015. Dessa mål syftar till att adressera de mest brådskande globala utmaningarna och främja hållbar utveckling fram till år 2030.

Hållbarhet i fokus

Vårt mål är alltid att med god marginal uppfylla de krav som ställs av våra kunder och av miljölagstiftningen.