Vi guidar dig till rätt rörsystem utifrån dina krav på vattenrening     

Oavsett vilken industri du verkar inom krävs det kunskaper om både material och dimensionering för att skapa ett effektivt system för vattenrening. Det handlar om att hitta rätt typ av rörsystem, ventiler, armaturer och installationssystem utifrån förutsättningarna, både när det gäller material och kvalitet. På GPA har vi både lång erfarenhet och ett unikt brett sortiment vilket gör att vi kan guida dig fram till rätt lösning utifrån din kravspecifikation.     

En unik bredd på rörsystem för olika typer av vattenrening

Enligt Vattentjänstlagen får industrier inte släppa ut avloppsvatten som riskerar att orsaka skador på ledningsnätet eller reningsprocesserna. Kommunerna har heller ingen skyldighet att hantera och rena vatten från industriavlopp. Det innebär att företag i läkemedels- och processindustrin själva måste bygga anläggningar och rörsystem för vattenrening. Beroende på industri behöver reningsanläggningen kunna hantera allt från processvatten till pannvatten, kylvatten och sköljvatten. Det är bland annat av det skälet vi har skapat ett unikt brett sortiment med allt från dubbelrör för ökad säkerhet, ventiler i olika plastmaterial, högtryckskopplingarslang i små dimensioner och gallerdurk i glasfiber för områden med hög korrosivitet. Vi ska alltid kunna möta alla behov, både på hög leveranssäkerhet och genomtänkt logistik.

Dra nytta av vår kompetens 

Våra kunder värdesätter produkter som har lång livslängd och att samarbeta med en trygg partner som kan möta alla deras behov. Därför har vi genom åren levererat till åtskilliga projekt som rör vattenrening. Fördelen med att anlita en systemleverantör med ett stort sortiment är inte bara att hela processen blir enklare och smidigare. Det ger dig även möjlighet att dra nytta av vår långa erfarenhet av vattenrening och vår breda kompetens, både när det gäller materialval och dimensionering, oavsett vilken typ av anläggning det gäller. Utifrån din kravspecifikation kan vi guida dig fram till den bästa lösningen för ett optimalt flöde.    

Fråga en expert

Oavsett vilken industri du verkar inom krävs det kunskaper om både material och dimensionering för att skapa ett effektivt system för vattenrening. Det handlar om att hitta rätt typ av rörsystem, ventiler, armaturer och installationssystem utifrån förutsättningarna, både när det gäller material och kvalitet.