Gryaab valde dubbelrörsystemet Poly Flo från GPA då säkerheten var en stor faktor

24 mars 2017

Med ökade krav från marknaden så har GPA blivit en systemlösare av olika dubbelrörsystem som använts flitigt i olika applikationer hos våra kunder. Då reningsverket Gryaab skulle installera en ny fosforsyraanläggning var säkerheten en stor faktor. Man valde givetvis att använda sig av ett av GPAs dubbelrörsystem. Denna gång blev det Poly Flo i materialet PP, som är ett revolutionerande dubbelrörsystem och mycket enkelt att hantera vid installation av säkra system.

– GPA tillhandahåller tre olika dubbelrörssystem varav ett är Poly Flo. Dubbelrörssystemet Poly Flo består av ett mediarör (innerrör) och ett skyddsrör (ytterrör). Poly Flo dubbelrörsystem är extruderade sömlöst i ett produktionssteg medans rördelarna produceras genom formsprutning. Detta dubbelrörsystem är ett kostnadseffektivt alternativ till de vanliga systemen. Systemet finns i dimensionerna d32 till d110. Media röret har som huvudsakliga uppgift att hantera mediat som går i systemet. Skyddsröret har som uppgift att dels skydda omgivningen mot media om olyckan är framme och mediaröret får ett läckage och dels skydda mediaröret mot omgivningen som kan vara exempelvis UV-strålar eller slitage.

– Vi valde GPA och dubbelrörsystemet eftersom vi behövde en säker helhetslösning, berättar Jörgen Nyström på Hagema.

Reningsverket Gryaab i Göteborg har nyligen installerat en ny fosforsyraanläggning. Då säkerheten var en faktor så användes Poly Flo i materialet PP.

Dubbelrörsystemet, som är lika enkelt att sammanfoga som ett enkelrör pga att man simultansvetsar mediaröret med mantel röret i en skarv. Sammanfogning utfördes med Infraröd svetsning där alla skarvar dokumenterades.

– Dubbelrörsystemet Poly Flo ökar säkerheten för personalen och utrustning vid oförutssedda läckage. Det fungerar som ett enkelrör vid svetsning då man simultansvetsar både det mediaberörda röret och skyddsröret, vilket gör det smidigt och enkelt att hantera. Man använder produkten vid kemikaliebehandling då man har farliga kemikalier som inte får orsaka operatörs- och maskinskador.