Resistenstabellen

Här hittar du vår omtycka resistenstabell. Resistenstabellen är en vägledning till rätt materialval – inte en garanti. Har du några frågor eller funderingar? – kontakta oss!

Under fliken Chemical kan du välja den kemikali som är av intresse, du kan också skriva in kemikaliens namn på engelska eller söka direkt på dess CAS-nummer

Chemical
Material

Rekommendationerna som anges bygger på data från ISO/TR 10358 och DIBt endast avsedd för allmän information, utan att acceptera någon garanti eller ansvar. För kemiska medier som påverkar (svällning, spänningssprickor, oxiderande) materialet kan den förväntade livslängden endast uppnås om korrekta kemiska reduceringsfaktorer används för val av material.

All data i resistenstabellen är baserad på allmänt tillgänglig information, erfarenhet och information från råvaruleverantörerna, uppgifterna är därför bara indikativa för den kemiska resistensen hos GPAs termoplastmaterial.

Rekommendationer om rörmaterial gäller inte nödvändigtvis lika bra för andra komponenter än rör (t.ex. ventiler) även om de är gjorda av samma material.
Läs mer

Fråga en expert!

Daniel Ejdeholm är Teknisk Chef på GPA. Har du några frågor eller funderingar? Ta gärna kontakt med Daniel!