Stor erfarenhet och kompletta rörsystem för ytbehandling       

Under många år har vi levererat kompletta rörsystem till anläggningar för ytbehandling, något som gett oss stor erfarenhet. Vi kan idag leverera ett helt paket av olika produkter som täcker in allt från rör och rördelar till gallerdurk, ventilation och betongskyddsliner. Förutom det kan vi även bistå med både avancerade svetsmaskiner och certifierande svetsutbildningar för att säkerställa en hållbar installation.    

Ytbehandling kräver hållbara rörsystem

I en ytbehandlingsprocess genomgår komponenten ofta flera olika doppningsprocesser. Det är allt från avfettning, betning, elektrolytbad till varmbad med den smälta beläggningsmetallen. Beroende på vilken typ av kemikalier som ska hanteras i processen ställs det olika krav på plastmaterialets egenskaper. De vanligaste kemikalierna för ytbehandling av metall är svavelsyra, saltsyra och fosforsyra. Rörsystem i olika plastmaterial används idag i ytbehandlingsindustrin bland annat för att transportera vätska och kemikalier som sedan ska doseras ut i karen. En annan viktig del i ytbehandlingsprocessen är rörsystemet som transporterar sköljvattnet till reningsprocessen för att få bort föroreningar innan vattnet går ut i avloppet. Med vårt kompletta utbud av ventiler, rör och rördelar i till exempel PVC, C-PVC och PP och vår långa erfarenhet av ytbehandlingsprocesser kan vi bidra med både rådgivning och en konkurrenskraftig systemlösning.

En bred palett av komponenter   

Förutom rör och rördelar har vi även ett brett erbjudande när det gäller till exempel automatiska eller manuella ventiler, koppling, slang, ventilation, backventiler, filter och tryckhållningsventiler. Vilket material som är bäst lämpat för en process beror på media, tryck, temperatur och vilken sammanfogningsmetod som används. Vi kan även leverera gallerdurk, trappor, räcken, stegar, profiler och konsoler i glasfiberarmerad plast (GAP). Beroende på behov finns de i olika utföranden, mått, höjder och maskvidder. För tillverkning av till exempel kar, tankar och ventilationsdetaljer används ofta halvfabrikat och vi har ett brett utbud i PVC, C-PVC, PP, PE PVDF och ECTFE. Vi kan även bidra med rätt svetsmaskiner för att säkerställa ett optimalt resultat. När det gäller ventilationsrör erbjuder vi ett brett dimensionsområde för plastventilation och fläktar i plast tillverkade med helt sömlösa hus för en komplett processventilation. 

Se GPA live om plastventiler i korrosiva miljöer

Fråga en expert

Under många år har vi levererat kompletta rörsystem till anläggningar för ytbehandling, något som gett oss stor erfarenhet. Vi kan idag leverera ett helt paket av olika produkter som täcker in allt från rör och rördelar till gallerdurk, ventilation och betongskyddsliner. Förutom det kan vi även bistå med både avancerade svetsmaskiner och certifierande svetsutbildningar för att säkerställa en hållbar installation.