Kärnkraftverk behöver kylledningar som klarar korrosiva miljöer    

Kärnkraftverk tar sitt kylvatten från havet vilket innebär att kylledningarna måste tåla saltvatten. Men även renshuset har en korrosiv miljö som ställer höga krav på plaströrens motståndskraft. Vi har lång erfarenhet av att leverera rör, rördelar och installationsmaterial som tål korrosiva miljöer och stor materialkunskap när det gäller plaster av alla typer.              

Kylledningar och ventiler för kärnkraftverk

Ett kärnkraftverk behöver stora mängder vatten för kylning som hämtas via kylledningar från havet. Eftersom vattnet är salt kräver det att rören har motståndskraft mot korrosion. Därför används vanligtvis glasfiberarmerade rör eller rör i polyeten. Innan vattnet kan gå in i kylsystemet passerar det ett renshus där bland annat fisk, tång och andra föroreningar tas bort. Det är ofta en starkt klorerad miljö vilket innebär att materialen måste ha en hög kemiresistens. Eftersom metall inte klarar den höga kloridhalten i luften används främst rör i högpresterande plastmaterialMed vår materialkunskap och vårt stora sortiment av rör, rördelar, gallerdurk, installationsmaterial och ventiler i plast, både manuella och automatiska, kan vi leverera en komplett lösning för renshuset  

GPA kan plastmaterial          

I kärnkraftverk dominerar metall, därför är det inte alltid att kunskaperna kring plastmaterial och dess egenskaper är lika höga. På GPA har vi snart 40 års erfarenhet av både plast som material och installationer på kärnkraftverk. Vi delar mer än gärna med oss av vår kunskap och guidar dig fram till rätt material utifrån de krav som miljön och applikationen ställer. Både vi och våra leverantörer uppfyller dessutom alla krav på dokumentation och spårbarhet när det gäller produkterna. Samtliga våra produkter har lång hållbarhet, för vi, precis som du, ser kvalitet som ett mycket viktigt kriterium.  

Detsamma gäller kunskap. Vi tycker att det är viktigt att utbilda människor om plast. Därför erbjuder vi materialutbildningar och certifierande svetsutbildningar. Vi säljer även svetsmaskiner som är godkända för den här typen av arbete och kan även hjälpa till att kalibrera befintlig utrustning.  

 

Fråga en expert

Kärnkraftverk tar sitt kylvatten från havet vilket innebär att kylledningarna måste tåla saltvatten. Men även renshuset har en korrosiv miljö som ställer höga krav på plaströrens motståndskraft. Vi har lång erfarenhet av att leverera rör, rördelar och installationsmaterial som tål korrosiva miljöer och stor materialkunskap när det gäller plaster av alla typer.