IR-svetsning

GPA kan erbjuda en bredd av svetstekniker för termoplaster som ingen annan!

Med en helautomatisk IR-svetsmaskin utförs svetsprocessen med extrem precision och levererar full dokumentation och spårbarhet för varje svetsskarv. Uppkoppling via Bluetooth ger enklare dokumentation direkt in i mobilen och man kan även ta hjälp via en QR-kod.

IR-svetsmaskinen gör små exakta svetsvulster för att förhindra att man kontaminerar rörsystemet. Denna svetsmaskin används främst inom medicinindustrin, labb och ultrarent vatten då det krävs extrem renhet i rörsystemet. Man svetsar i materialen ECTFE, PVDF, PP, PPn, PFA och PE100.

Den mänskliga faktorn har mindre påverkan och båda svetsmaskinerna styr hela förloppet. Som installatör ger det dig en trygghet att lita på att systemet är rent och skarvarna är dokumenterade.

Är du intresserad av en utbildning som denna eller någon annan av våra svetsmaskiner? Vi hjälper dig gärna!

Fyll i formuläret nedan så kontakar vi dig
  • För- och efternamn
  • Ange ett nummer från 0 till 99.