PLASTRÖR FÖR RENVATTEN MED KRAV PÅ HÖGSTA HYGIENKLASS 

För att skapa ett effektivt system för renvatten krävs det kunskaper om både material och dimensionering. Det handlar om att hitta rätt typ av plaströr, ventiler, armaturer och installationsmaterial utifrån specifika förutsättningar, som till exempel kraven på nivå av renhet. På GPA har vi lång erfarenhet inom renvatten och ett unikt brett sortiment i material och kvaliteter, inklusive rörsystem High Purity som tillverkas i renrum och hygienpackas för att kunna svetsas och monteras i renrumsmiljöer.      

Plaströr för alla typer av renvattenanläggningar

Idag är det mindre vanligt att ha separat renvattenproduktion i varje enskilt rum. Istället byggs ofta en centralt belägen anläggning med rörledningar som dras fram till tappställen, autoklaver och andra ställen i fastigheten. Det gör hanteringen mer rationell och ökar säkerheten, samtidigt som det ställer höga krav på kvalitet och renhet, både när det gäller plaströr, installationsmaterial och svetsfogar. På GPA har vi ett stort utbud av plaströr och rördelar i olika material och dimensioner. Allt från koppling och slang för enklare anläggningar med osmosrening till stora dimensioner för renvatten i industriell skala. Vi har även ett stort sortiment av membranventiler och zero-deadleg ventiler för installationer där kraven är höga.

Rör och rördelar i High Purity för höga krav             

Beroende på vilken typ av renvatten anläggningen ska producera finns det olika krav på materialets beskaffenhet. Vi har kompletta rörsystem i PP och PVDF. För miljöer som kräver extra hög kvalitet erbjuder vi även dessa rör i High Purity utförande. Våra High Purity-produkter svetsas genom en beröringsfri helautomatiserad IR-svetsning och levereras med komplett dokumentation och spårbarhet. Rör, rördelar och ventiler tillverkas i renrum och tvättas i en tvättanläggning som även den är helautomatiserad. Efter produktionen förpackas varje rör individuellt i ett lufttätt plastemballage för att förhindra föroreningar och skador under transport. Hela produktionen från tvätt till packning sker i ett renrum, klass 100 000 (ISO klass 5).

 

Fråga en expert

För att skapa ett effektivt system för renvatten krävs det kunskaper om både material och dimensionering. Det handlar om att hitta rätt typ av plaströr, ventiler, armaturer och installationsmaterial utifrån specifika förutsättningar, som till exempel kraven på nivå av renhet.