Avvattning och rörsystem för alla typer av sportanläggningar

Oavsett om det är en fotbollsplan, löparbana, eller någon annan typ av sportanläggning, behövs det fungerade system för avvattning. Vi har olika typer av lösningar, men den effektivaste och samtidigt mest estetiska är våra system för linjeavvattning. Men som den kompletta leverantör vi är har vi naturligtvis även lång erfarenhet av andra system för sportanläggningar, som till exempel rörsystem för kyla i ishallar och snötillverkning.

MÅNGA SPORTANLÄGGNINGAR BEHÖVER AVVATTNING

Hårdgjorda ytor behöver alltid någon form av avvattning för att undvika översvämning vid regn. Traditionellt används så kallat kuvertfall, där man placerar en dagvattenbrunn i mitten och låter vattnet rinna ner från sidan. Men när det gäller till exempel löparbanor och fotbollsplaner är detta inte en metod som fungerar särskilt väl. Genom att istället använda ett system för linjeavvattning, en lång ränna som löper längs sidan, kan dagvattnet hanteras utan att det skapar problem för idrottsutövarna.

Linjeavvattning ger en estetisk och effektiv lösning 

På GPA har vi lång erfarenhet av att dimensionera och designa lösningar för linjeavvattning i sportanläggningar. Vi hjälper till att beräkna hur stora rännorna behöver vara för att ha kapacitet nog att hantera vattenmängderna och hur många utlopp som behövs. Beroende på vilken typ av anläggning det är finns det olika alternativ. På en löparbana kan man till exempel använda en ränna med vit kåpa som läggs längs med löparspåret och som smälter ihop med sargkanten. En annan lösning är en slitsad ränna med små hål som inte syns i löparbanan. För en fotbollsplan kan det fungera bättre med en linjeavvattning som löper i den vita linjen runt om planen.  

Rör för konstkyla och snötillverkning 

Vi har även lång erfarenhet av produkter för konstkyla och ishallar. Vi har försett åtskilliga konstfrusna isbanor med miltals polyetenrör för transport av köldmediet. Även här har vi levererat linjeavvattningssystem för att hantera det vatten som uppstår när isen hyvlas. Vår kunskap om polyetenrör och dess egenskaper i kyla har även lett till ett flertal projekt inom snötillverkning, som till exempel snökanoner.  

Fråga en expert!

Vi har olika typer av lösningar, men den effektivaste och samtidigt mest estetiska är våra system för linjeavvattning. Men som den kompletta leverantör vi är har vi naturligtvis även lång erfarenhet av andra system för sportanläggningar, som till exempel rörsystem för kyla i ishallar och snötillverkning.