SPORTFIX®CLEAN – Ett system för uppsamling av vatten & mikroplaster

Vi stoppar utsläpp av mikroplaster vid konstgräs- och friidrottsplaner

Varje dag frigörs mikroplaster som förorenar vår miljö. Konstgräs- och friidrottsplaner är några av de största orsakerna till mikroplaster i våra hav och sjöar. Den nya rännan SPORTFIX®CLEAN samlar upp plastartiklarna i rännan och förhindrar dem från att förorena vår miljö. Vill du veta mer, få en provbit eller kanske få hjälp med ett nuvarande projekt så finns vi alltid här för dig.

Vi vill ta upp kampen för miljön – Game on!

Mikroplaster, vad är det?

Mikroplaster är plastpartiklar som är mindre än fem millimeter. Partiklarna är oftast så små att de inte är synliga för det mänskliga ögat. Därför används ofta beskrivningen ”invisible microplastics” i media.

Miljarder bildäck som slits i trafiken och oräkneliga idrottsplaner som är gjorda av konstgjort gräs är den största källan till mikroplast-föroreningen i våra hav.

Makroplaster däremot , är större plastdelar som plastpåsar, förpackningar och fiskenät.

Säker dränering

Systemet är noga testat och har visat sig vara tillförlitligt under längre tidsperioder. Intervaller för underhåll av systemet är långa och gör systemet enkelt att ta hand om. Rengöring av filtret är väldigt enkelt. Efter många års användande formeras en så kallad filterkaka på ytan av filtret. Denna tas bort vid underhåll och endast det lagret som tagits bort ska ersättas.

Stor filteryta

Tack vare den stora filterytan samlas, utöver plastpartiklar, även föroreningar i utfällningsvattnet som lerpartiklar och även organiska partiklar som löv, pollen och gräs. Föroreningar som tungmetaller och kolväte, blir bortfiltrerat. Det renade vattnet som kvarstår kan med fördel användas till exempelvis gräs- och blomvattning.

Hållbar funktion

Filtersystemet kan tillförlitligt hålla kvar plastpartiklar så små som 0,00045 mm. SPORTFIX®CLEAN är en viktig produkt för att förebygga mikroplaster från att hamna i våra hav och sjöar. Om rännan dimensioneras rätt så kan man använda 90% av den totala lagringsvolymen.

Konstgräsplaners uppbyggnad

De flesta konstgräsplaner består av flera lager. Ett dränerings lager med gummitäckning ovanpå, därefter långa syntetiska fibrer som stabiliseras med hjälp av gummikorns fyllnad. Det är gummikornen som skapar den nödvändiga dämpningen och den önskvärda karaktären på underlaget. Väder, vind, vattenavrinning, snöröjning och mest av allt, det mekaniska krafterna exempelvis vid fotbollsspel – orsakar att små partiklar lossnar, ”grässtråna” bryts av och hamnar sedan ute i vår natur. Detta resulterar i ”utsläpp” på 250 till 300 kg mikroplaster per plan per år. Har du själv idrottat på en konstgräsplan? Då kanske du känner till problemet med att gummikornen hamnar överallt, på kläder, i skor och i väskor.

Om man tar alla aspekter i beaktning så som användbarhet, återvinningsmöjlighet och mikroplastiskt lossning – är inte konstgräs skadligt för miljön, så länge man använder sig av ett väl fungerande filtersystem. Nu när problemet är identifierat kan vi alltså minimera det med hjälp av rätt filtersystem.

SPORTFIX®CLEAN-rännorna finns i en mängd olika utföranden med olika utseenden och egenskaper.

GPA Matavfallssystem – Ett medvetet val

GPA Matavfallssystem - Ett medvetet val I både storköks- samt bostadsmiljöer hanteras dagligen mängder med matavfall. Matavfall kan användas vid framtagning av...

GPA Betongskyddsliner – Ett bra skydd

GPA Betongskyddsliner - Ett bra skydd Har du problem med dina betongkonstruktioner eller är du i behov av att renovera din vattenreservoar?...