Oljeavskiljare – Klass 1 och 2

Hos GPA finner du effektiva oljeavskiljare i klass 1 och 2 för både utomhus- och inomhusbruk. Avskiljarna är tillverkade av hög kvalitet och är anpassade för verkstäder till större tvättanläggningar eller parkeringar. Oavsett om du söker en stor eller liten oljeavskiljare har vi flera varianter i vårt sortiment.

Vanliga frågor om oljeavskiljare

Filtrering
Filtrering

Klassning

Installation

Utförande

Paketlösning

18 produkt(er)

Inga produkter hittades som motsvarade dina sökkriterier

NS 3 Oljeavskiljarpaket

För lilla verkstaden

NS 6 Oljeavskiljarpaket

För stora verkstaden

NS 6 Oljeavskiljarpaket

För spolplattan

NS 10 Oljeavskiljarpaket

För verkstaden med spolplatta

EasyOil Compact

Klass 1

EasyOil Compact

Klass 1 med separat slamfång

EasyOil Standard

Klass 1

EasyOil

Klass 2

Easyoil free fristående

Klass 1

Oljeavskiljarlarm

Installationsset oljeavskiljarpaket 2

NS 3

Installationsset oljeavskiljarpaket

NS 6-10

Förlängningshals

För avskiljare, 500 mm

Förlängningshals

För provtagningsbrunn, 600 mm

Provtagningsbrunn

Markförlagd Ø400

Markankare

För markförankring

Förankringsvajer

För markförankring

ByPass

För oljeavskiljare
Vad är skillnaderna mellan klass 1 och 2?

Skillnaderna mellan oljeavskiljare i klass 1 och 2 är i huvudsak relaterade till deras prestanda och effektivitet. Klass 1 har högre reningsförmåga och är mer lämpad för mindre flöden då den maximala utsläppshalten är 5 mg/l. Klass 2 är istället mer passande för högre flöden, trots att dess maximala utsläppshalt är högre på 100 mg/l. Vilken typ av oljeavskiljare som passar bäst beror på applikationens storlek, kapacitet och de krav på reningsprestanda som krävs.

Kompletta system för olika användningsområden

Alla avskiljare som levereras från GPA innehåller allt för ett komplett godkänt system såsom koalescensfilter och automatisk avstängningsflottör. Den vaxliknande ytan på insidan gör tömning och rengöring mycket enkel. Våra oljeavskiljare i klass 1 och 2 levereras i komplett utförande inklusive teleskopiska förlängningshalsar och betäckningar.

Våra oljeavskiljare används inom industrin, men passar även för:

  • Garage
  • Tvätthall
  • Verkstad
  • Biltvätt
  • Industri
  • Parkeringsytor
Hur fungerar en oljeavskiljare?

Oljeavskiljare fungerar genom att hindra oönskade ämnen, som exempelvis olja eller bensin, från att spridas till spill- och dagvatten. Anläggningen består oftast av en behållare och slamavskiljare, där vattnet kan ledas ut och vidare genom en avloppsränna. Den bör användas i verksamheter där det finns en risk för att olja eller annan förorenad vätska kan spridas till dagvattennätet.

NÄR ÄR DET KRAV PÅ OLJEAVSKILJARE?

Industriella platser och anläggningar som hanterar oljor, kemikalier eller andra föroreningar har krav på oljeavskiljare för att minimera utsläpp och skydda miljön. Detta är särskilt relevant vid bensinstationer, biltvättar, verkstäder, parkeringshus och liknande typer av verksamheter.

SKÖTSEL & tömning

Regelbunden skötsel är viktigt för att säkerställa oljeavskiljarens effektiva funktion och förebygga föroreningar i miljön. Dessutom är det viktigt att följa lokala föreskrifter och riktlinjer för avfallshantering och rapportera eventuella läckor eller avvikelser.

En oljeavskiljare behöver enligt normen EN-858 ej luftas, däremot kravställs detta av Boverkets byggregler och de flesta kommuner. Luftningsledningen borras upp och ansluts med vattentät gummigenomföring på anvisad plats.

Du bör även tömma din oljeavskiljare med jämna mellanrum. Detta för att den ska fungera på rätt sätt, men även för att uppfylla lagstiftningen som kräver att anläggningen underhålls och kontrolleras kontinuerligt. Tömningen ska sedan dokumenteras och sparas i minst två år. Har du frågor eller funderingar? Varmt välkommen att kontakta oss på GPA för personlig rådgivning.

– Efter att oljeavskiljaren har fyllts med vatten ska nivågivaren hänga så att 150 mm av givaren sticker ner i vattnet. Överfyllnadsgivaren ska hänga 100 mm ovanför inloppsröret. Upphängning görs via en vanlig krokupphängning alternativt direkt i genomföringen. Hål för kabelgenomföringen placerar ni där det passar bäst uppe i den övre delen på avskiljaren. För vattentät kabelgenomföring, se artikel KE-917822.

– Givarna levereras med 1 kabel och två ledare. För nivågivaren ska ledare 1 kopplas in på plint K3 – G. Ledare 2 ska kopplas in på plint K3 – 1. För överfyllandsgivaren ska ledare 1 kopplas in på plint K3 – G. Ledare 2 ska kopplas in på plint K3 – 2. Om givarkabeln behöver skarvas ska den vara helt vattentät.

– Detta kan bero på två orsaker. Orsak 1 är att ledarna i kabeln till givarna är inkopplade fel. Se fråga ” Hur kopplar jag in givarna i larmenheten”. Orsak 2 är att en givare som inte finns är aktiverad. Håll in knapparna ”Reset” och ”vänster pil” samtidigt i 3 sekunder. Gå in i meny ”ingångar” och avaktivera de givare som inte finns.