Oljeavskiljare – Klass 1 och 2

Hos GPA finner du effektiva oljeavskiljare i klass 1 eller 2 för både utomhus- och inomhusbruk. Avskiljarna är tillverkade av hög kvalitet och är anpassade för verkstäder till större tvättanläggningar eller parkeringar. Oavsett om du söker en stor eller liten oljeavskiljare har vi flera varianter i vårt sortiment.

Alla avskiljare som levereras från GPA innehåller allt för ett komplett godkänt system såsom koalescensfilter och automatisk avstängningsflottör. Den vaxliknande ytan på insidan gör tömning och rengöring mycket enkel. Våra oljeavskiljare i klass 1 och 2 levereras i komplett utförande inklusive teleskopiska förlängningshalsar och betäckningar.

Exempel på användningsområden för våra oljeavskiljare:

  • Garage
  • Tvätthall
  • Verkstad
  • Biltvätt
  • Industri
  • Parkeringsytor

Vanliga frågor om oljeavskiljare

Filtrering

Klassning

Installation

Paketlösning

16 produkt(er)

Inga produkter hittades som motsvarade dina sökkriterier

NS 3 Oljeavskiljarpaket

För lilla verkstaden

NS 6 Oljeavskiljarpaket

För stora verkstaden

NS 6 Oljeavskiljarpaket

För spolplattan

NS 10 Oljeavskiljarpaket

För verkstaden med spolplatta

EasyOil Compact

Klass 1

EasyOil Compact

Klass 1 med separat slamfång

EasyOil Standard

Klass 1

EasyOil

Klass 2

Oljeavskiljarlarm

Installationsset oljeavskiljarpaket 2

NS 3

Installationsset oljeavskiljarpaket

NS 6-10

Förlängningshals

För avskiljare, 500 mm

Förlängningshals

För provtagningsbrunn, 600 mm

Provtagningsbrunn

Markförlagd Ø400

Markankare

För markförankring

Förankringsvajer

För markförankring
Hur fungerar en oljeavskiljare?

Oljeavskiljare fungerar genom att hindra oönskade ämnen, som exempelvis olja eller bensin, från att spridas till spill- och dagvatten. Anläggningen består oftast av en behållare och slamavskiljare, där vattnet kan ledas ut och vidare genom en avloppsränna. Oljeavskiljaren bör användas i verksamheter där det finns en risk för att olja eller annan förorenad vätska kan spridas till dagvattennätet.

Tömma oljeavskiljare

Du bör tömma din oljeavskiljare med jämna mellanrum. Detta för att den ska fungera på rätt sätt, men även för att uppfylla lagstiftningen som kräver att anläggningen underhålls och kontrolleras kontinuerligt. Tömningen ska sedan dokumenteras och sparas i minst två år. Har du frågor eller funderingar kring att tömma oljeavskiljare? Varmt välkommen att kontakta oss på GPA för personlig rådgivning.

– Efter att oljeavskiljaren har fyllts med vatten ska nivågivaren hänga så att 150 mm av givaren sticker ner i vattnet. Överfyllnadsgivaren ska hänga 100 mm ovanför inloppsröret.

– Givarna levereras med 1 kabel och två ledare. För nivågivaren ska ledare 1 kopplas in på plint K3 – G. Ledare 2 ska kopplas in på plint K3 – 1. För överfyllandsgivaren ska ledare 1 kopplas in på plint K3 – G. Ledare 2 ska kopplas in på plint K3 – 2.

– Ja, men skarven behöver vara helt vattentät.

– Detta kan bero på två orsaker. Orsak 1 är att ledarna i kabeln till givarna är inkopplade fel. Se fråga ” Hur kopplar jag in givarna i larmenheten”. Orsak 2 är att en givare som inte finns är aktiverad. Håll in knapparna ”Reset” och ”vänster pil” samtidigt i 3 sekunder. Gå in i meny ”ingångar” och avaktivera de givare som inte finns.

– Detta görs via en vanlig krokupphängning alternativt direkt i genomföringen.

– Hål för kabelgenomföringen placerar ni där det passar bäst uppe i den övre delen på avskiljaren. För vattentät kabelgenomföring, se artikel KE-917822.

– En oljeavskiljare behöver enligt normen EN-858 ej luftas, det får heller inte monteras gastäta och låsbara betäckningar.