GPA Live Inspelningar

Betongskyddsliner för industriapplikationer

Marcus Hermansson och Anders Lundqvist berättar mer om betongskyddsliner för industriapplikationer.

Introduktion till MPT-skensystem

Glidstödets bästa kompis
Tobias Loré, produktchef installationssystem, håller i live event som berör installationssystem. I detta event kommer Tobias gå igenom MPT-skensystem – Glidstödets bästa kompis.

Helautomatisk fettavskiljare

Sitter du och projekterar eller installerar fristående fettavskiljare?
Då har du säkert stött på utmaningar så som:

 • Dåligt lukt från avskiljaren vid tömning och renspolning?
 • Placerings bekymmer med långa tömningsledningar?
 • Trånga utrymmen?
 • Vill ni ha en problemfri och automatisk tömningsprocess på er avskiljare?

Med våra helautomatiska fettavskiljare underlättar det både i projektering och installation. Luktproblematiken är ett minne blott och långa tömningsledningar lika så. Det finns mycket att vinna på med en helautomatisk fettavskiljare från GPA.

Vi tittar närmare på: Vad finns det för utmaningar idag vid projektering och installering av fettavskiljare?
Vad är vinningen med ett helautomatisk fettavskiljarsystem från GPA, och hur fungerar det?

Svetsutbildningar

För att få ett rörsystem med hög säkerhet men även lång livslängd behöver man förutom att välja rätt material, säkerställa att det installeras och svetsas på rätt sätt. När det gäller svetsning av plaströrsystem så är det i de flesta fall upp till slutkunden att ställa krav på vilken kunskap och utbildning svetsaren ska ha. GPA har mer än 10 års erfarenhet av svetsutbildningar enligt EWF581 och EN13067. Dessa utbildningar innehåller certifiering av tredjepart vilket säkerställer svetsarens kompetens.

Ventilation

RENARE MILJÖ I HÅLLBARA MATERIAL
Rörsystem i plast för ventilationsapplikationer blir allt vanligare där krav finns på korrosionsresistenta material. Typiska exempel på användningsområden är kemikalieapplikationer, vattenbehandling, ytbehandling, kraftanläggningar, elektroniktillverkning, badhus, läkemedel och livsmedelsapplikationer. I detta GPA Live guidar Marie och Peter er i vad vi erbjuder och tittar närmre på:
• Materialval
• Sammanfogning
• Upphängningsdetaljer

Pumpstationer

Pumpstationer från GPA passar både till hantering av spill och dagvatten, allt från den privata fastigheten till den kommersiella verksamheten. Våra pumpstationer finns i flera olika storlekar och kan installeras både som fristående, nedgjutet i golv eller ute i mark. Under eventet kommer Alexander Johansson och Isak Lindskog titta närmare på våra olika typer av pumpstationer och dess installationsalternativ. De kommer även kika på hur man dimensionerar en pumpstation och vad som är viktigt att tänka på vid val av pumpstation.

Linade ventiler – För krävande miljöer

Upplever ni korrosionsproblem eller förkortad livslängd med era ventiler? Ni kanske transporterar kemikalier, rötgas eller annan aggressiv media? Då kan en linad ventil kan vara något för er! I detta GPA live går Jonas Vestin och Marcus Hermansson igenom vilka linade ventiler som passar för de allra tuffaste miljöerna.

 • Vilka ventiltyper finns i det linade utförandet?
 • Hur ska man tänka kring val av ventil?
 • Tillbehör till olika ventiler
 • Tips och trix vid installation
Betongskyddsliner – HUR GÅR ETT HYDRO-CLICK PROJEKT TILL?

Att renovera sin dricksvattenreservoar innebär många beslut, funderingar, avvägningar, frågeställningar och anpassningar. Samma process gäller oftast vid nybyggnation. Vilka frågeställningar är viktigast för just ditt projekt?

I detta event kommer Marcus Hermansson och Anders Lundqvist förklara hur ett Hydro-Click projekt går till från idéstadiet till en färdig installation. En lång process som oftast brukar ta flera år. Vi kommer prata om allt från problemställningar, statusbedömningar av betong, linermetoder, förfrågningsunderlag och installation.

Installationssystem – Upphängning av plaströr

Tobias Loré, produktchef installationssystem, berätta mer om upphängning av plaströr och vad man behöver tänka på.

Linjeavvattning – Drainfix Clean

I detta GPA Live kommer vi fokusera på vår smartaste ränna DRAINFIX CLEAN som samlar upp, fördröjer och renar dagvatten. DRAINFIX CLEAN fungerar som en ”ALL IN ONE” ränna där man kombinerat egenskaper ifrån:

 • Fördröjningsmagasin
 • Oljeavskiljare
 • Tungmetallsavskiljare

Hur fungerar DRAINFIX-CLEAN? Vad har den för reningsegenskaper? Vart används rännan? Det är några av frågorna Isak Lindskog och Alexander Johansson besvarar på live eventet.

Flänsskydd

Det finns många risker på industrier, inte minst i rörledningar med kemikalier eller het media. I detta GPA Live diskuterar Anders Lundqvist och Marcus Hermansson om hur vi hanterar och minimerar riskerna vid läckage. Vad är det som gör att läckage uppstår i flänsförband eller ventiler? Hur skyddar man sig bäst och vad är viktigt att tänka på vid val av flänsskydd? Hur hjälper GPA er med att identifiera riskerna samt säkra upp er anläggning?

Plastventiler i korrosiv miljö

I detta GPA live går Jonas Vestin och Michael Östman igenom varför man ska välja plastventiler i korrosiva miljöer.

 • Hur man ska välja kring val av ventil
 • Tillbehör till olika ventiler
 • Tips och trix vid installation
 • Ventiltyperna i plast
Dubbelrörsystem

Trygghet är A och O, ett sätt att öka tryggheten är att använda dubbelrörsystem. Det består av ett inre rör som är resistent mot korrosiva media och ett skyddsrör som både skyddar systemet mot yttre påverkan och om läckage skulle uppstå. Allt för att värna våra anställda och vår miljö! Peter Andersson och Marie Juliusson berättar om våra dubbelrörsystem.

Översvämningsskydd

Varje år förstörs värden motsvarande flera miljarder kronor på grund av översvämningar i källare. Vi dimensionerar och levererar kompletta system för översvämningsskydd för fastigheter. Beroende på vilka värden som ska skyddas och hur riskbilden ser ut kan vi erbjuda både enklare bakvattenventiler för enfamiljsbostäder och mer avancerade system för flerbostadshus. Alexander Johansson och Isak Lindskog presenterar våra smarta översvämningsskydd för fastigheter.

Betongskyddsliner

En vattenreservoar är en samhällskritisk anläggning vilket ställer höga krav på både säkerhet och kvalitet, oavsett om det gäller renovering eller nybyggnation. Vi har ett unikt betongskydd som säkrar vattenkvaliteten samtidigt som det ökar både livslängden och driftsäkerheten avsevärt. Marcus Hermansson och Anders Lundqvist berättar mer om vårt betongskydd.

Provtagare

Säkra och användarvänliga provtagningsventiler och system som innehåller flera innovativa lösningar. I sortimentet finns provtagningssystem för vätske- och gasapplikationer till kemiska processer, såväl för trycklösa som trycksatta rörsystem och tankar. Representativa prover tas i önskade mängder med mycket hög tillförlitlighet i både öppna och slutna system. En korrekt anpassad provtagningsventil minimerar risken för skador & läckage i samband med provtagningsmomentet. Marcus Hermansson och Anders Lundqvist berättar om våra provtagare och dess användningsområden.

Installationssystem

Expansionspunkter, glidstöd och glidskor. Har du funderat på hur du ska ta upp stora rörexpansioner vid en installation? Tobias Loré visar hur!

Hur fungerar ett Live Event?

Ett live event är en digital och kostnadsfri utbildning som hålls via webben, där det finns möjlighet att ställa frågor och få svar samt ta del av andra deltagares frågor och funderingar. För att kunna delta krävs en dator med stabil internetuppkoppling samt högtalare eller hörlurar. Är du nyfiken på någon specifik produkt eller applikation, kontakta oss – vi tar gärna emot förslag på ämnen!