GPA Live Inspelningar

Plastventiler i korrosiv miljö

I detta GPA live går Jonas Vestin och Michael Östman igenom varför man ska välja plastventiler i korrosiva miljöer.

  • Hur man ska välja kring val av ventil
  • Tillbehör till olika ventiler
  • Tips och trix vid installation
  • Ventiltyperna i plast
Dubbelrörsystem

Trygghet är A och O, ett sätt att öka tryggheten är att använda dubbelrörsystem. Det består av ett inre rör som är resistent mot korrosiva media och ett skyddsrör som både skyddar systemet mot yttre påverkan och om läckage skulle uppstå. Allt för att värna våra anställda och vår miljö! Peter Andersson och Marie Juliusson berättar om våra dubbelrörsystem.

Översvämningsskydd

Varje år förstörs värden motsvarande flera miljarder kronor på grund av översvämningar i källare. Vi dimensionerar och levererar kompletta system för översvämningsskydd för fastigheter. Beroende på vilka värden som ska skyddas och hur riskbilden ser ut kan vi erbjuda både enklare bakvattenventiler för enfamiljsbostäder och mer avancerade system för flerbostadshus. Alexander Johansson och Isak Lindskog presenterar våra smarta översvämningsskydd för fastigheter.

Betongskyddsliner

En vattenreservoar är en samhällskritisk anläggning vilket ställer höga krav på både säkerhet och kvalitet, oavsett om det gäller renovering eller nybyggnation. Vi har ett unikt betongskydd som säkrar vattenkvaliteten samtidigt som det ökar både livslängden och driftsäkerheten avsevärt. Marcus Hermansson och Anders Lundqvist berättar mer om vårt betongskydd.

Provtagare

Säkra och användarvänliga provtagningsventiler och system som innehåller flera innovativa lösningar. I sortimentet finns provtagningssystem för vätske- och gasapplikationer till kemiska processer, såväl för trycklösa som trycksatta rörsystem och tankar. Representativa prover tas i önskade mängder med mycket hög tillförlitlighet i både öppna och slutna system. En korrekt anpassad provtagningsventil minimerar risken för skador & läckage i samband med provtagningsmomentet. Marcus Hermansson och Anders Lundqvist berättar om våra provtagare och dess användningsområden.

Installationssystem

Expansionspunkter, glidstöd och glidskor. Har du funderat på hur du ska ta upp stora rörexpansioner vid en installation? Tobias Loré visar hur!

Hur fungerar ett Live Event?

Ett live event är en digital och kostnadsfri utbildning som hålls via webben, där det finns möjlighet att ställa frågor och få svar samt ta del av andra deltagares frågor och funderingar. För att kunna delta krävs en dator med stabil internetuppkoppling samt högtalare eller hörlurar. Är du nyfiken på någon specifik produkt eller applikation, kontakta oss – vi tar gärna emot förslag på ämnen!