Avancerade flänsskydd som tryggar processer i raffinaderiet 

Vi har ett brett utbud av flänsskydd som ökar säkerheten både för raffinaderiets personal och utrustning. Vi kan även erbjuda rör och rördelar för till exempel processavlopp och reningsverk. För även om rostfritt stål många gånger känns som normen i ett raffinaderi, finns det en hel del applikationer där plast har både bättre egenskaper och högre livslängd. Som specialister med lång erfarenhet hjälper vi dig gärna med att hitta lösningar för ett optimalt flöde.          

Flänsskydd ökar säkerheten på raffinaderiet

I många processer på ett raffinaderi förekommer aggressiva media vilket medför risker för både materiella skador och personskador. Bland annat kan det uppstå läckage i flänsförband eller ventiler. Då kan ett flänsskydd göra det möjligt att upptäcka det i ett tidigt skede innan det har hunnit uppstå någon skada. På GPA har vi ett flertal olika varianter av flänsskydd tillverkade av plast, metall eller av teknisk textil. Skydden monteras enkelt över till exempel ett flänsförband och innesluter kemikalier vid ett eventuellt läckage. På utsidan sitter även en pH-indikator som direkt signalerar om det skulle uppstå läckage. Alla våra flänsskydd är UV-stabila och kan monteras både inom- och utomhus. 

Brett utbud för processavlopp och reningsverk     

Även om rostfritt stål är ett dominerande material i ett raffinaderi och ibland blivit något av en standard, finns det åtskilliga installationer där till exempel glasfiberarmerade teflonlinade rör har minst lika gott korrosionsmotstånd. På GPA har vi under många år arbetat med att ta fram lösningar för kemintensiva processindustrier och har lång erfarenhet av plastmaterial och dess egenskaper. Vi levererar till exempel rör och rördelar till processavlopp som ska kunna hantera en kombination av korrosiva media på sin väg mot rening. Vi har även systemlösningar för raffinaderiets reningsverk, inklusive dubbelrör för ökad säkerhet, ventiler i olika plastmaterial, högtryckskopplingar, slang i små dimensioner och gallerdurk i glasfiber för områden med hög korrosivitet.   

Fråga en expert

Vi har ett brett utbud av flänsskydd som ökar säkerheten både för raffinaderiets personal och utrustning. Vi kan även erbjuda rör och rördelar för till exempel processavlopp och reningsverk. För även om rostfritt stål många gånger känns som normen i ett raffinaderi, finns det en hel del applikationer där plast har både bättre egenskaper och högre livslängd. Som specialister med lång erfarenhet hjälper vi dig gärna med att hitta lösningar för ett optimalt flöde.