Flänsskydd, halvfabrikat, pumpar & provtagare

Här har vi samlat allt inom flänsskydd, halvfabrikat, pumpar och provtagare. Flänsskydd ökar säkerheten och skyddar personal samt närliggande utrustning vid läckage i flänsförband eller ventiler. Halvfabrikat innebär de delar som du behöver för att själv kunna bygga en tank, ett kar, en invallning eller annan konstruktion i termoplast. Pumpar i termoplastmaterial för krävande och aggressiva media. GPA erbjuder världsledande produkter från Swissfluid, som har specialiserat sig på tillverkning av säkra och användarvänliga provtagningsventiler och system som innehåller flera innovativa lösningar.