Diplomerande Svetskurser hos GPA

Grundkurs i plastsvetsning (1-2 dagar)

GPAs grundkurs i plastsvetsning är helt anpassad efter era behov. Vi lyssnar på vad ni vill få ut av kursen och möter önskemålen under en en-, till tvådagarskurs. Kursen går generellt igenom elmuff-, stumsvetsning av PE och PP med tillhörande materiallära. Efter behov så blandas praktik med teori.

Observera att grundkursen inte ger möjlighet till att certifiera sig utan kan ses som ett första steg för att slutligen bli en certifierad plastsvetsare. Kursdeltagarna får efter avslutad kurs ett kursdiplom.

IR-svetsning

GPA kan erbjuda en bredd av svetstekniker för termoplaster som ingen annan!

Med en helautomatisk IR-svetsmaskin utförs svetsprocessen med extrem precision och levererar full dokumentation och spårbarhet för varje svetsskarv. Uppkoppling via Bluetooth ger enklare dokumentation direkt in i mobilen och man kan även ta hjälp via en QR-kod.

IR-svetsmaskinen gör små exakta svetsvulster för att förhindra att man kontaminerar rörsystemet. Denna svetsmaskin används främst inom medicinindustrin, labb och ultrarent vatten då det krävs extrem renhet i rörsystemet. Man svetsar i materialen ECTFE, PVDF, PP, PPn, PFA och PE100.

Den mänskliga faktorn har mindre påverkan och båda svetsmaskinerna styr hela förloppet. Som installatör ger det dig en trygghet att lita på att systemet är rent och skarvarna är dokumenterade.