GPA Live säkerhet industrier

Flänsskydd

Det finns många risker på industrier, inte minst i rörledningar med kemikalier eller het media. I detta GPA Live diskuterar Anders Lundqvist och Marcus Hermansson om hur vi hanterar och minimerar riskerna vid läckage. Vad är det som gör att läckage uppstår i flänsförband eller ventiler? Hur skyddar man sig bäst och vad är viktigt att tänka på vid val av flänsskydd? Hur hjälper GPA er med att identifiera riskerna samt säkra upp er anläggning?

Dubbelrörsystem

Trygghet är A och O, ett sätt att öka tryggheten är att använda dubbelrörsystem. Det består av ett inre rör som är resistent mot korrosiva media och ett skyddsrör som både skyddar systemet mot yttre påverkan och om läckage skulle uppstå. Allt för att värna våra anställda och vår miljö! Peter Andersson och Marie Juliusson berättar om våra dubbelrörsystem.

Provtagare

Säkra och användarvänliga provtagningsventiler och system som innehåller flera innovativa lösningar. I sortimentet finns provtagningssystem för vätske- och gasapplikationer till kemiska processer, såväl för trycklösa som trycksatta rörsystem och tankar. Representativa prover tas i önskade mängder med mycket hög tillförlitlighet i både öppna och slutna system. En korrekt anpassad provtagningsventil minimerar risken för skador & läckage i samband med provtagningsmomentet. Marcus Hermansson och Anders Lundqvist berättar om våra provtagare och dess användningsområden.

Hur fungerar ett Live Event?

Ett live event är en digital och kostnadsfri utbildning som hålls via webben, där det finns möjlighet att ställa frågor och få svar samt ta del av andra deltagares frågor och funderingar. För att kunna delta krävs en dator med stabil internetuppkoppling samt högtalare eller hörlurar. Är du nyfiken på någon specifik produkt eller applikation, kontakta oss – vi tar gärna emot förslag på ämnen!