Matavfallssystem

I både storköks- samt bostadsmiljöer hanteras dagligen mängder med matavfall. Ett matavfallssystem möjliggör att du kan använda avfallskvarn i köket och låta matavfallet rinna med spillvattnet ut i avloppet. Matavfallet samlas sedan upp i vårt system där fett och matavfall separeras från övrigt spillvatten.

Vårt matavfallssystem SmartWaste är ett miljövänligt och effektivt val av avfallshantering för din verksamhet. Vi erbjuder två typer av installationer – inomhus och mark. För inomhusinstallation så finns det två varianter att välja mellan – SmartWaste PREMIUM eller SmartWaste BASIC. SmartWaste PREMIUM är det helautomatiska systemet där drift och tömningen är helt luktfri. SmartWaste BASIC är det enklare systemet. Här sker tömning via tömningsledning.

Filtrering
Filtrering

Installation

Utförande

11 produkt(er)

Inga produkter hittades som motsvarade dina sökkriterier

SmartWaste Basic

Med tömningsrör 2-10 l/s

SmartWaste Standard

2-4 l/s

SmartWaste Standard

7-30 l/s

SmartWaste Direct

Med tömningsrör, 15-30 l/s

SmartWaste Premium

Helautomatisk, 2-10 l/s

SmartWaste Premium

Helautomatisk, 15-30 l/s

Fettavskiljarlarm

För fristående fettavskiljare

Fettavskiljarlarm

För markförlagda fettavskiljare

Provtagningsbrunn

Horisontellt utlopp

Provtagningsbrunn

Vertikalt utlopp

Provtagningsbrunn

Markförlagd Ø400
REGLER FÖR INSTALLATION

Det finns vissa regler gällande att installera avfallskvarn. Det kan innebära ett stort ansvar för den som gör installationen, även om kommunen ger sitt godkännande. Många kommuner kräver att den som installerar en avfallskvarn tar ansvar för eventuella stopp i avloppssystemet som kan orsakas av kvarnen.

FÖRDELAR MED MATAVFALLSSYSTEM
  • Minskning av avfall: Genom att omvandla matavfall till kompost, biogas eller andra användbara produkter, minskas mängden avfall som skickas till soptippar och förbränningsanläggningar. Detta bidrar till mindre miljöpåverkan och förlänger livslängden på befintliga matavfallssystemet.
  • Minskade utsläpp av växthusgaser: Matavfall på soptippar bryts ner anaerobt (utan syre) och producerar metangas, en kraftfull växthusgas. Genom att omhänderta matavfall i kontrollerade processer kan dessa utsläpp minskas avsevärt.
  • Förbättrad jordhälsa: Kompost gjord av matavfall kan användas som ett näringsrikt jordförbättringsmedel, vilket främjar jordhälsan, förbättrar markens vattenhållande förmåga och stödjer biologisk mångfald i jorden.
  • Ekonomiska besparingar: För företag och kommuner kan kostnaderna för avfallshantering minska genom minskade avgifter för avfallshantering och potentiella intäkter från försäljning av kompost eller energiproduktion.

Matavfall är organiskt avfall som uppstår när livsmedel kastas bort. Det kan inkludera rester av mat, skalkar från frukt och grönsaker, ben, kött och fisk, äggskal och kaffesump. Matavfall är en stor miljöbelastning eftersom det kan orsaka utsläpp av växthusgaser när det bryts ned på soptippar eller förbränns. Att installera ett matavfallssystem kan minska klimatpåverkan och bidra till en mer hållbar miljö.

En matavfallskvarn, även kallad matavfallskvarn, fungerar genom att matavfall placeras i enheten, som sedan maler avfallet med hjälp av en roterande skärskiva och vatten. Den malda massan leds sedan ut i avloppssystemet. Eftersom avfallskvarnar använder vatten för att hjälpa till med malningsprocessen är det viktigt att inte kasta icke-organiskt avfall, såsom metall, glas eller plast, i enheten.

 

Alla kommersiella kök som har matavfallskvarn i köket måste ha ett matavfallssystem.

Matavfallssystemet dimensioneras utefter den utrustningen som finns i köket, hur många portioner man serverar och vad för typ av verksamhet systemet försörjer.