Högpresterande rörsystem för korrosiva media inom kemiteknik

Precis som rostfria stållegeringar har även plast en bred typologi där olika materialblandningar har olika egenskaper. Det finns till exempel rörsystem i glasfiberarmerad plast med teflonlining som klarar korrosiva media lika bra som ett titanlegerat rostfritt stål. Att navigera i detta breda utbud av material och egenskaper kan vara svårt. Med oss som leverantör får du alltid teknisk rådgivning och kan känna dig trygg med en samarbetspartner som har lång erfarenhet och stor kunskap inom plast av alla dess varianter.         

Rörsystem för trygg hantering av korrosiva media

I de flesta kemiska processer förekommer korrosiva media. Variationen är dock stor beroende på vilken industri det gäller, men gemensamt är att transporten och hanteringen måste ske på ett säkert sätt. På GPA har vi lång erfarenhet av att dimensionera och leverera säkra rörsystem till den kemiska industrin, oavsett om det gäller större kemianläggningar eller laboratorium. Trygghet är A och O, både när det gäller att välja material som möter kraven på motståndskraft och livslängd, men även när det gäller säkerhet i applikationen. Ett sätt att öka tryggheten är att använda dubbelrörssystem. Det består av ett inre rör som är resistent mot korrosiva media och ett skyddsrör som både skyddar systemet mot yttre påverkan och om läckage skulle uppstå. Mellan det inre röret och skyddsröret kan man även, som en ytterligare säkerhetsåtgärd, montera in givare som reagerar på läckage.

Se GPA live om dubbelrörsystem
Komponenter för provtagning i processen    

Provtagning är en viktig del i en kemisk process, dels för intern kontroll och spårbarhet, dels för att kunna garantera kvaliteten innan leverans. Dessutom är verksamheten tillståndspliktigt vilket innebär att Länsstyrelsen både ställer krav och gör inspektioner på plats för att kontrollera att processerna uppfyller kraven på säkerhet för personal och miljö. Det behövs därför ofta ett flertal provtagningspunkter genom hela processen. Vi kan erbjuda både standardprovtagare och skräddarsydda lösningar helt anpassade efter specifika krav. Provtagning sker i helt slutna system där representativa prover tas i exakt rätt mängd med mycket hög tillförlitlighet. Både våra provtagare och ventiler finns i olika material, anpassade efter den miljö där de ska användas. Gemensamt för all provtagningsutrustning är att provtagning sker under drift i helt slutna system med enkla handgrepp och med maximal säkerhet för operatören och omsorg om miljön.  

Se gpa live om provtagare

Fråga en expert

Precis som rostfria stållegeringar har även plast en bred typologi där olika materialblandningar har olika egenskaper. Det finns till exempel rörsystem i glasfiberarmerad plast med teflonlining som klarar korrosiva media lika bra som ett titanlegerat rostfritt stål. Att navigera i detta breda utbud av material och egenskaper kan vara svårt. Med oss som leverantör får du alltid teknisk rådgivning och kan känna dig trygg med en samarbetspartner som har lång erfarenhet och stor kunskap inom plast av alla dess varianter.