Skräddarsydda rörsystem för fiskodling 

På GPA har vi lång erfarenhet av fiskodling och kan erbjuda ett komplett rörsystem för hela anläggningen oavsett om den är på land eller i vatten. Allt från rör i polyeten och PVC till ventiler, installationsmaterial och betongskyddsliner för landbaserade bassänger. Alla anläggningar är olika, så enklast är om du berättar vilka förutsättningar du har, så tar vi fram en fungerande lösning.           

Rörsystem för fiskodling kräver anpassning

Utmaningen när man bygger en fiskodling till havs är att den inte är en färdig lösning, utan måste byggas utifrån de lokala förutsättningarna. Därför brukar vi uppmana våra kunder att inte komma med en färdig ritning, utan istället berätta vad de vill uppnå.  kan vi hjälpa till att hitta en lösning som både ger ett optimalt flöde och är mer ekonomisk. Till skillnad från vanlig rörläggning hanterar rörsystem för fiskodling inte vatten med tryck. I huvudsak används polyetenrör eftersom de både tål saltet i vattnet och låga temperaturer. De är tunnväggiga och ska klara av att hantera stora mängder vatten som rinner snabbt utan att behöva installera kraftiga pumpar.  

Anläggningar på land       

Fiskodling bedrivs även i bassänger på land där fisken odlas, antingen som yngel innan de placeras ut i havet, eller under hela tillväxten. Bassängerna gjuts ofta i betong och förses med betongskyddsliner. Vi rekommenderar att man använder samma material i linern som i rören eftersom det gör det enklare att svetsa ihop systemet. Det är också viktigt att tänka på att rören är ganska tunna vilket innebär att konstruktionen inte alltid är självbärande. Därför behövs den ofta kompletteras med stöttor och upphängningsmaterial. Förutom ett komplett sortiment av lämpliga polyetenrör, installationsmaterial och betongliners har vi även profiler och plattor i polyeten för att kunna bygga skräddarsydda kar på plats.       

Fråga en expert

På GPA har vi lång erfarenhet av fiskodling och kan erbjuda ett komplett rörsystem för hela anläggningen oavsett om den är på land eller i vatten. Allt från rör i polyeten och PVC till ventiler, installationsmaterial och betongskyddsliner för landbaserade bassänger. Alla anläggningar är olika, så enklast är om du berättar vilka förutsättningar du har, så tar vi fram en fungerande lösning.