Idag och imorgon

Allt vi gör, gör vi för våra kunder och medarbetare. Vi har ett ansvar att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling, för samhället och för vår verksamhet både idag och imorgon. Vi är GPA. Och vi tror på att göra saker tillsammans. För två är fler än en och tillsammans kan vi ha större påverkan. Tillsammans skapar vi det hållbara samhället.

ETT FLYT SOM HÅLLER

För oss är det viktigt att hela tiden arbeta för att minimera negativ miljöpåverkan från vår verksamhet och de produkter vi säljer, bland annat genom att hushålla med energi och resurser och återvinna material när det är möjligt. Ambitionen är att inte bara uppfylla lagens och kundernas krav utan även överträffa dem. Vårt miljöarbete bygger både på att vi som företag arbetar strukturerat med detta och att vi alla tar ett personligt ansvar och aktivt medverkar på de sätt vi kan. Några exempel på åtgärder för att minska miljöpåverkan är vårt arbete för att effektivisera våra transporter, minska miljöpåverkan från förpackningar och att, tillsammans med våra partners, reducera vår energiförbrukning och enbart använda förnybara energikällor.

GPA ska agera och upplevas som en leverantör med hög miljömedvetenhet och kompetens. Detta genom att det personliga ansvaret hos alla medarbetare upprätthålls och att alla ständigt utvecklas genom utbildning, information och aktiv medverkan i miljöarbetet.

Tillsammans – som leverantörer, partners, medarbetare och kunder – kan vi göra skillnad för framtida generationer.

Hållbarhet i fokus

Vårt mål är alltid att med god marginal uppfylla de krav som ställs av våra kunder och av miljölagstiftningen.