Vi lever för att ge dig ett optimalt flöde

GPA Flowsystem är ledande inom flödesteknik på den skandinaviska marknaden. Med vårt heltäckande erbjudande av teknisk kunskap, produkter och logistik skapar vi ett optimalt flöde genom hela ditt projekt.

Bra flöde i hela Skandinavien

Förutom systemlösningar bidrar vi med ökad effektivitet och underlättar ditt arbete. Vår ambition är att ge dig en enklare vardag, oavsett om du drar nytta av våra varor, tjänster eller utbildningar. Med bolag i Sverige, Norge och Danmark har vi erfarenhet och kunskaper om varje lands olika behov. Det gör att vi kan ge dig rätt produkter och skräddarsydd service när du behöver teknisk rådgivning.

Vår vision

En värld där allt flyter på säkert och hållbart

Vår vision är en värld där allt flyter på säkert och hållbart. Det är en värld utan hinder, barriärer, murar eller gränser. En värld som är trygg och säker, där alla tar ansvar och har omsorg om varandra. Där miljö, klimat, social rättvisa och ekonomisk uthållighet står i fokus.

Vår mission

Varje dag använder vi vår erfarenhet, kunskap och kreativitet för att ge våra kunder ett enklare och bättre flöde

Det innebär att vi drar nytta av vår breda erfarenhet av flödessystem inom en mängd olika branscher för att kunna tillföra ett djupt tekniskt kunnande. Vi använder vår kreativitet för att hitta produkter, system och kombinationer som ger dig ett verkligt mervärde. På så vis kan vi alltid erbjuda dig den bästa lösningen och den smidigaste servicen.

Vi hushållar med jordens resurser

GPA arbetar målmedvetet med ständiga miljöförbättringar i syfte att förebygga och minimera negativ miljöpåverkan från vår verksamhet och de produkter vi säljer. Vårt mål är alltid att med god marginal uppfylla de krav som ställs av våra kunder och av miljölagstiftningen.

Vårt arbete ska ske med hänsyn till effektiv resursanvändning genom att vi aktivt arbetar för att hushålla med energi och material. Då det är miljömässigt motiverat och praktiskt möjligt ska vi sortera ut och återvinna det avfall som uppstår i verksamheten.

GPA ska agera och upplevas som en leverantör med hög miljömedvetenhet och kompetens. Detta genom att det personliga ansvaret hos alla medarbetare upprätthålls och att alla ständigt utvecklas genom utbildning, information och aktiv medverkan i miljöarbetet.

Transporter: Vi arbetar aktivt för ett effektivt och miljömässigt utnyttjande av tillgängliga transportlösningar och planerar våra inköp och tjänsteresor därefter.

Förbrukning: Vi verkar aktivt för att reducera miljöpåverkan från förpackningar och förbrukningsmaterial.

Energi: Tillsammans med våra partners arbetar vi aktivt för att reducera energiförbrukningen. Vid inköp av nya maskiner och ombyggnation/nybyggnation väljer vi i största mån de mest energibesparande lösningarna.

Vårt engagemang

Vår vision handlar om en hållbar värld där allt flyter på utan gränser och där alla har omsorg om varandra. Vi arbetar för detta varje dag, bland annat genom att stödja organisationer som på olika sätt försöker göra världen både tryggare och mer glädjerik.