Tillsammans skapar vi det hållbara samhället

I över 40 år har GPA varit ett företag på resa. Med stark entreprenörsanda, en vilja att utvecklas och testa nya metoder samt produkter så har vi landat i Skandinaviens bredaste utbud och mervärden som få kan erbjuda. De senaste åren har resan fortsatt med en allt större känsla av brådska. Klimatförändringar, sociala ojämlikheter och den växande befolkningen har definierat vår väg och vad som krävs för att gå på den. Vi är långt ifrån perfekta, men vi är också långt ifrån färdiga.

Hållbarhet i fokus

Vårt mål är alltid att med god marginal uppfylla de krav som ställs av våra kunder och av miljölagstiftningen.