Bra flöde i infrastrukturen kräver en erfaren helhetsleverantör

Under många år har vi levererat systemlösningar och komponenter till infrastruktur som rör vatten och avlopp – allt från ledningsnät och dagvattenhantering till vattenreservoarer och reningsverk. Som Skandinaviens bredaste helhetsleverantör av produkter och med en gedigen teknisk kunskap hjälper vi dig att skapa ett optimalt flöde genom hela installationen.

Vi har stor kompetens kring infrastruktur för VA

Beroende på vilken typ av infrastruktur det handlar om ser behovet av att hantera flöden ut på olika sätt. Ledningsnät behöver rör med olika egenskaper beroende på om de ska hantera avlopp, fjärrkyla, gas eller dricksvatten. Dagvattenhantering kräver i många fall både dränrännor, rörsystem och rätt dimensionerade pumpstationer som kan gå dygnet runt, dagar i sträck. Vattenreservoarer behöver dricksvattengodkända lining-system för betongskydd. Ett nytt vattenverk har ett brett behov av allt från flänsskydd och gallerdurk till rörsystem, kopplingar och slangar. På GPA har vi arbetat med infrastruktur under många år. Vi har både erfarenheten och de produkter som behövs för att lösa alla dessa utmaningar och mer därtill.

Stort lager och trygg leverans 

Genom åren har vi kontinuerligt breddat vårt sortiment och lagerför idag rör och rördelar i en mängd olika dimensioner och material, men även betongliners, linjeavvattning, pumpstationer, ventiler, svetsmaskiner, verktyg och allt annat som krävs för en fungerande installation. Det gör att vi kan erbjuda snabba leveranser och förstklassig logistik. Samtidigt har vi utvecklat våra material- och systemkunskaper vilket gör att vi kan bidra med en stor teknisk kompetens och rådgivning redan under projekteringsfasen. Så oavsett om din utmaning handlar om att optimera flödet i ledningsnätet, dagvattenhanteringen, vattentornet eller reningsverket, har vi erfarenheter att dela med oss av. 

Fråga en expert

Under många år har vi levererat systemlösningar och komponenter till infrastruktur som rör vatten och avlopp – allt från ledningsnät och dagvattenhantering till vattenreservoarer och reningsverk. Som Skandinaviens bredaste helhetsleverantör av produkter och med en gedigen teknisk kunskap hjälper vi dig att skapa ett optimalt flöde genom hela installationen.