Tryckfall i rör

Här kan du fylla i aktuella uppgifter för att beräkna tryckfall i rörsystemet från vattenflöde (invändig diameter på rören, flöde, rörlängd och densitet). Observera att densiteten ska anges i kg/m3 (tex 1000 för vatten) och tal med decimaler ska anges med punkt.

Beräkningen av tryckfall i rör baseras på friktionsfaktor λ = 0,02 som är ett normalvärde för plaströrsystem.

Efter detta specificeras antalet rördelar av varje typ. Det är viktigt att notera att vårt urval enbart inkluderar de mest använda typerna av rördelar. Beräkningen är förenklad och ger en ungefärlig uppskattning av tryckförlusten. Till det beräknade värdet bör eventuella tryckförluster i de ventiler som ingår i systemet läggas till enligt tillverkarens angivelser. Behöver du istället räkna ut flöde med tryck kan du ta del av vår beräkningstabell här.

Beräkna tryckfall i rör genom att fylla i tabellen nedan.

Förhållanden

Rördimensioninnerdiameter (mm)

Flöde𝑞 (l/s)

Rörlängd𝐿 (m)

Densitetρ (kg/m3)

Rördelar

Vinkel 15° 𝜁 = 0,05(st)

Vinkel 30° 𝜁 = 0,14(st)

Vinkel 45° 𝜁 = 0,3(st)

Vinkel 90° 𝜁 = 1,2 (st)

Böj 90° 𝜁 = 0,51r = 1 x yd (st)

Böj 45° 𝜁 = 0,34r = 1 x yd (st)

T-Rör med rakt flöde 𝜁 = 0,1>90% rakt flöde (st)

T-Rör med vinklat flöde 𝜁 = 0,97 𝜁 = 0,1>>90% vinklat flöde (st))

Reducering 𝜁 = 0,042d1/d2=2 (st)

Reducering 𝜁 = 0,023 𝜁 = 0,1>d1/d2= 1,2 (st)

Resultat

Flödeshastighet𝑣 m/s

Tryckfall rördelar∆𝜌𝑅𝐹 bar

Tryckfall rör∆𝜌𝑅 bar

Totalt tryckfall∆p bar