En komplett lösning för pappersbrukets processledningar      

Ett pappersbruk eller en massafabrik består av många olika processer som har behov av optimerade flöden. Det krävs processledningar för allt från kemhantering till vattenrening och miljön är bitvis mycket korrosiv. Med vårt breda utbud av glasfiberarmerade plaströr (GAP), fluorplastlinade rör i både glasfiber och stål, flänsskydd och PFA-liners för tankar och kärl har vi ett komplett program för pappersbruk som möter mycket högt ställda krav.        

Processledningar för pappersbruk

Att hantera olika kemikalier, där vissa är starkt korrosiva som klordioxid, kräver både rörsystem och installationsmaterial som klarar stora påfrestningar. I ett pappersbruk eller en massafabrik handlar det bland annat om rör för processkyla, kemhantering och processavlopp. Med vår långa erfarenhet och vårt väl anpassade sortiment har vi ett bra program som täcker in de behov som finns. Vi har ett stort utbud av rör och rördelar i en mängd olika material och utförande beroende på vilken typ av media det gäller. Allt från GAP till fluorplastlinade glasfiber och stålrör som klarar ren syra och har prestanda som motsvarar ett titanlegerat rostfritt rör. Vid höga temperaturer kan man till exempel använda högpresterande fluorplaster som FEP och PFA, men för kall blekvätska i lämpar sig GAP-rör bättre. För andra tvättkemikalier används även material som PVC och PVDFVi har också stor erfarenhet av att hantera rörsystem för processavlopp, där olika kemikalier från olika processer blandas innan de går vidare till rening. 

Komplett sortiment av kringmaterial  

Tillsammans med våra rör och rördelar har vi även ett stort sortiment av andra kompletterande produkter vilket gör att vi kan leverera en systemlösning. Vi har till exempel PFA-linade betongskyddsliners som används för att skydda tankar och kärl, flänsskydd med inbyggda läckagesensorer för ökad säkerhet och installationssystem med speciella klammers som uppfyller SSG-standard. Som systemleverantör gör vi dessutom hela processen både enklare och smidigare. I stället för att du ska behöva koordinera flera olika leverantörer, kan vi ta ansvar för helheten. Dessutom kan vi bidra med vår kunskap och erfarenhet inom beräkning och dimensionering. 

Se GPA live om installationssystem

Fråga en expert

Med vårt breda sortiment av komponenter, installationsmaterial och långa erfarenhet är vi en komplett leverantör som kan möta dina behov av både rådgivning och snabb service.