Helhetslösning för dricksvatten- och kemhantering i vattenverk      

Vi har genom åren byggt upp ett komplett sortiment när det gäller produkter för att hantera flödet i renings- och vattenverk. Idag är vi en helhetsleverantör och vårt lager rymmer allt från rörsystem och plastmaterial som klarar dricksvatten och kemhantering, till betongliners, flänsskydd, gallerdurk, stegar, konstruktioner, koppling och slang. Med snart 40 års erfarenhet är vi en kompetent helhetspartner som levererar hela lösningen. Dessutom lagerhåller vi alltid ett stort antal produkter, vilket gör våra leveranser både snabba och säkra.         

Kemhantering i ytvattenverk och ultrafiltrering

Råvattnet som kommer till ett vattenverk tas antingen från ytvattentäkter eller grundvattentäkter. Beroende på vilken typ det är ser reningsprocessen lite olika ut. Gemensamt är dock att i båda processerna används kemikalier för fällning och pH justering. Vi är specialister på just den här typen av processer och hur man bäst transporterar media från en punkt till en annan. Det kan exempelvis vara ventiler i olika plastmaterial, dubbelrör för ökad säkerhet eller gallerdurk i glasfiber för högkorrosiva områden. I ett ytvattenverk används processer där både kemisk fällning, desinficering och klorering används. Till dessa doseringssystem kan vi leverera rör, rördelar, ventiler, kopplingar och slang i PVC och PE men även högpresterande material som ECTFE. För korrosiva media har vi även lättmonterade dubbelrörsystem typ Poly-Flo för ökad säkerhet. En annan metod för rening är ultrafiltrering, vilket innebär att vattnet med högt tryck pressas igenom membranfilter. Innan filtrering lagras råvattnet i betongtankar inne i vattenverket. För att minska partikelgraden kan man gjuta in betongskyddsliners av PE material i tankarna. På så sätt undviker man att betongpartiklar följer med vattnet in i membranfiltren och sätter igen dem. Vi erbjuder dricksvattengodkända betongskyddsliners både för ingjutning och eftermontering som även kan användas i förvaringstankar i vattentorn och i omkringliggande vattenreservoarer.

Flera fördelar med en helhetsleverantör        

Genom åren har vi levererat till åtskilliga projekt som rör dricksvatten och rening. Anledningen är att våra kunder värdesätter produkter som har lång livslängd och att samarbeta med en trygg partner som kan möta alla deras behov. En stor fördel med att anlita en systemleverantör med ett stort sortiment är att hela processen blir enklare och smidigare. I stället för att du ska behöva koordinera tio olika leverantörer, kan vi ta ansvar för helheten. Dessutom kan vi bidra med vår kunskap och erfarenhet inom beräkning och dimensionering. Vi kan till exempel avlasta dig när det gäller delar som gallerdurkskonstruktionen, kemhanteringen, betongskyddslinern och ventilationen.   

Fråga en expert

Vi har genom åren byggt upp ett komplett sortiment när det gäller produkter för att hantera flödet i renings- och vattenverk. Idag är vi en helhetsleverantör och vårt lager rymmer allt från rörsystem och plastmaterial som klarar dricksvatten och kemhantering, till betongliners, flänsskydd, gallerdurk, stegar, konstruktioner, koppling och slang.