VAnliga frågor & Svar

Avloppsteknik

Efter att fettavskiljaren har fyllts med vatten ska larmgivaren hänga så att 150 mm av givaren sticker ner i vattnet.

Givaren levereras med 1 kabel och två ledare. Ledare 1 ska kopplas in på plint K3 – G. Ledare 2 ska kopplas in på plint K3 – 1.

– Ja, men skarven behöver vara helt vattentät!

– Detta kan bero på två orsaker. Orsak 1 är att ledarna i kabeln till givaren är inkopplat fel. Se fråga ” Hur kopplar jag in givaren i larmenheten”. Orsak 2 är att en givare som inte finns är aktiverad. Håll in knapparna ”Reset” och ”vänster pil” samtidigt i 3 sekunder. Gå in i meny ”ingångar” och avaktivera de givare som inte finns.

– Detta görs via en vanlig krokupphängning alternativt direkt i genomföringen.

– Hål för kabelgenomföringen placerar ni där det passar bäst uppe i den övre delen på avskiljaren. För vattentät kabelgenomföring, se artikel KE-917822.

– Fettavskiljaren luftas via inloppsröret. Om det finns en befintlig luftare placerad uppströms inom 10 meter innan fettavskiljaren behöver ni inte ansluta någon ny. Om befintlig luftare är placerad längre bort från avskiljaren ska en ny anslutas närmare.

– Efter att oljeavskiljaren har fyllts med vatten ska nivågivaren hänga så att 150 mm av givaren sticker ner i vattnet. Överfyllnadsgivaren ska hänga 100 mm ovanför inloppsröret.

– Givarna levereras med 1 kabel och två ledare. För nivågivaren ska ledare 1 kopplas in på plint K3 – G. Ledare 2 ska kopplas in på plint K3 – 1. För överfyllandsgivaren ska ledare 1 kopplas in på plint K3 – G. Ledare 2 ska kopplas in på plint K3 – 2.

– Ja, men skarven behöver vara helt vattentät.

– Detta kan bero på två orsaker. Orsak 1 är att ledarna i kabeln till givarna är inkopplade fel. Se fråga ” Hur kopplar jag in givarna i larmenheten”. Orsak 2 är att en givare som inte finns är aktiverad. Håll in knapparna ”Reset” och ”vänster pil” samtidigt i 3 sekunder. Gå in i meny ”ingångar” och avaktivera de givare som inte finns.

– Detta görs via en vanlig krokupphängning alternativt direkt i genomföringen.

– Hål för kabelgenomföringen placerar ni där det passar bäst uppe i den övre delen på avskiljaren. För vattentät kabelgenomföring, se artikel KE-917822.

– En oljeavskiljare behöver enligt normen EN-858 ej luftas, det får heller inte monteras gastäta och låsbara betäckningar.

– En pumpstation ska alltid luftas! Om pumpstationen kan andas via betäckningen eller via ett kolfilter behöver man inte ansluta en luftare. Vid alla andra fall ska en separat luftare anslutas på pumpstationen.

­- En pumpstation behöver service med jämna intervaller. För att upprätthålla garantin på produkten ska service utföras enligt medföljande installation- och driftmanual! För mer info om serviceavtal, kontakta GPA.

För 230 V system behöver ni köpa till ett kretskort som monteras i kontrollenheten. Se artikel KE-80072. För 400 V system finns det 2 potentialfria utgångar som standard, varning och fel.