GPAs historia

GPA Flowsystem är en av Skandinaviens ledande leverantörer av rör, rörsystem och komponenter samt ventiler och kopplingar för flödesteknik. Det har nu gått hela 40 år sedan vi startade upp vår verksamhet, och från att bara ha varit en handfull personer har vi nu vuxit ut till att omfatta närmre hundra personer i Sverige, Norge och Danmark.

Bolaget har ända sedan starten drivits på av en stark entreprenörsanda, en vilja att utvecklas och testa nya metoder och produkter. Det har i sin tur skapat Skandinaviens bredaste utbud och mervärden som få kan erbjuda. Med vårt heltäckande erbjudande av teknisk kunskap, produkter och logistik skapar vi ett optimalt flöde genom hela projektet.

Vi hjälper dig att optimera flödet hela vägen

Genom att hjälpa dig att hitta rätt produkter för vatten, korrosion och slitande media, ge dig relevant kunskap och dela med oss av våra erfarenheter ser vi till att din installation blir optimal – Både när det gäller pris och prestanda!

GPA började en gång i tiden som en distributör av rör och rördelar. Vår idé då, som nu, var att erbjuda marknadens bästa tillgänglighet och service. Det uppskattades av våra kunder och efterhand fick vi frågor om vi även kunde leverera andra komponenter, som till exempel kopplingar, ventiler och svetsmaskiner. Vi började därför utvärdera fler tillverkare och leverantörer för att hitta de bästa på marknaden och genom åren tog vi in allt fler produkter i vårt sortiment. Efterhand som vi breddade vårt utbud, ökade även våra kunskaper om hur olika komponenter måste vara utformade för att fungera ihop för att skapa ett optimalt flöde.

Idag, 40 år senare har vi utvecklats till en systemleverantör inom flödesteknik med en bredd som är unik i Skandinavien. Det gör att vi kan hjälpa dig att hitta de komponenter och material som fungerar bäst för just dina ändamål, oavsett vad du har för behov. Du kan också dra nytta av vår stora processerfarenhet och använda oss som rådgivare i konstruktionsfasen. Våra säljare har lång erfarenhet och unik kompetens som kan hjälpa dig att hitta den optimala lösningen. Vi delar även med oss av vår kompetens genom flera olika utbildningar inom allt från svetsmetoder till materialkunskaper.

Kort sagt, vi hjälper dig att optimera ditt flöde.

Välkommen till GPA!