Linjeavvattning

Vi erbjuder ett komplett program av linjeavvattning från små ytor till flygplatser och hamnar. Vårt program av rännor innehåller också innovativa lösningar för rening av dagvatten direkt i rännan. Välj belastningsklass och material för optimal avvattningsränna.

DRÄNERINGSRÄNNA I BETONG & POLYMER

I vårt sortiment hittar du markränna i fiberförstärkt betong eller i polymer. Välj mellan flera modeller av dräneringsränna med galler i material och beläggningar för bästa hållbarhet. Belastningsklasserna går från gångstråk till flygtrafik. Produkterna är enkla att installera, kräver lite underhåll och kan anpassas efter behov. Vårt program av dränrännor innehåller också innovativa lösningar för rening av spillvattnet direkt i rännan. Välj belastningsklass och material för att hitta rätt typ av linjeavvattning för ditt behov. Med en markränna för ingjutning får du en pålitlig och effektiv lösning för att förbättra dränering och minimera riskerna för vattenskador.

Linjeavvattning är en teknik som används för att hantera och kontrollera vattenflöden. Processen innebär att man avleder överflödigt vatten eller fukt från en viss plats eller område.

Linjeavvattning används för att skydda byggnader, infrastruktur och anläggningar från skador som kan orsakas av översvämningar, grundvatteninträngning och fukt. Genom att avleda överskottsvatten från områden nära eller under strukturer kan man minska risken för vattenskador och mögelbildning.