Rörsystem för läkemedelsproduktion med höga krav 

Under många år har vi levererat rörsystem till anläggningar för läkemedelsproduktion, något som gett oss stor erfarenhet. Vi kan idag leverera ett helt paket av olika produkter som täcker in allt från processledningar i PP, PVDF eller konduktiva plaströr, membranventiler och provtagningsventiler. Vi har även rörsystem i High Purity utförande som kan användas till produktion av renvatten, till exempel Ultrapure Water (UPW) eller Water For Injection (WFI).        

Hållbara rörsystem för läkemedelsproduktion

I läkemedelsproduktion förekommer ofta kemikalier som kan vara extremt korrosiva. Det kräver ett rörsystem som har mycket goda egenskaper när det gäller kemhantering. På GPA har vi därför ett stort utbud av rör i termoplaster eller med flourplastlining som bland annat klarar av koncentrerad svavelsyra, salpetersyra, saltsyra och natriumhydroxid, även vid höga temperaturer och högt tryck. För ökad säkerhet har vi även dubbelrörssystem och flänsskydd med pH indikering som visar läckage. En annan del i läkemedelstillverkning är produktionen av renvatten, som Ultrapure Water (UPW) och Water For Injection (WFI). Vi har rörsystem för att hantera både råvatten och High Purity rörsystem för alla typer av renvatten. Dessutom innebär plast eller plastlinade rör att eventuella problem med oxidering och korrosion som kan uppstå i metallrör, till exempel rouging, helt kan undvikas.

Provtagning, konduktiva rör och ventilation               

En kritisk del i produktion av läkemedel är möjligheterna till provtagning på flera punkter i processen. Vi har kundanpassade lösningar med ett stort sortiment av provtagningsventiler och system, både integrerade i rörsystemet och by-pass-lösningar, som gör det enkelt att ta prover från varje batch. För transport av lösningsmedel krävs det rörsystem som kan leda bort statisk elektricitet för att undvika risk för gnistbildning. Vi har ett flertal olika rörtyper av elektriskt ledande material som gör det möjligt att jorda rörsystemet. Som systemleverantör har vi även ett stort utbud av produkter för ventilation i korrosiva miljöer samt installationsmaterial som exempelvis klammer, konsoler och upphängning som möter mycket högt ställda krav.  

 

Fråga en expert

Under många år har vi levererat rörsystem till anläggningar för läkemedelsproduktion, något som gett oss stor erfarenhet. Vi kan idag leverera ett helt paket av olika produkter som täcker in allt från processledningar i PP, PVDF eller konduktiva plaströr, membranventiler och provtagningsventiler.