EWF-certifierande Svetsutbildning – VA

GPA erbjuder plastsvetsutbildning enligt EWF 581 och EN13067 som leder till certifiering av plastsvetsare.

Med ett svetscertifikat enligt EWF 581 har du ett bevis på din kunskap som är gångbart över större delen av Europa. Certifiering enligt EWF 581 får i Sverige endast utföras av Svetskommissionen som oberoende kontrollorgan. Utbildningen är godkänd av Svetskommissionen.

Dessa kurser är anpassade till dig som arbetar inom VA-sektorn.

Förutom våra planerade kurser är det även möjligt att få en kurs förlagd till annan ort eller till ett företag. Intresserad av detta alternativ, skicka förfrågan till Rasmus Wickman Karlsson för mer information och offert.

Kursinnehåll
Läs mer
Svetsutbildningar på GPA

För att få ett rörsystem med hög säkerhet men även lång livslängd behöver man förutom att välja rätt material, säkerställa att det installeras och svetsas på rätt sätt. När det gäller svetsning av plaströrsystem så är det i de flesta fall upp till slutkunden att ställa krav på vilken kunskap och utbildning svetsaren ska ha. GPA har mer än 10 års erfarenhet av svetsutbildningar enligt EWF581 och EN13067. Dessa utbildningar innehåller certifiering av tredjepart vilket säkerställer svetsarens kompetens.

Fråga en expert!

Har du några frågor om våra utbildningar? Kontakta Rasmus så hjälper han dig vidare!

– EN13067 är en europastandard, också gällande svensk standard. Den behandlar vilka förkunskaper en plastsvetsare ska ha, samt vilka prov (teoretiska och praktiska) som svetsaren ska ha klarat för att bli certifierad enligt standarden. Den talar också om hur examineringen ska ske, vem som får genomföra examineringen och hur giltigheten på certifikaten är.

Det finns idag ingen tillsynsmyndighet som utövar kontroll av svetspersonal enligt denna standard. Det är upp till varje enskild beställare eller entreprenör att ställa krav på svetspersonalen.

– EWF 581-01 är en riktlinje för utbildning som leder till certifiering av plastsvetsare enligt EN13067. Varje land i EWF-systemet har en Authorized Nominated Body som i Sverige är Svetskommissionen. Svetskommissionens uppgift är att kvalitetssäkra de utbildningar som finns och granska de underlag som finns för certifieringen.

Svetsarcertifikaten utfärdas alltid av Authorized Nominated Body. Det ställs höga krav på vem som utbildar, hur utbildningen går till och hur examinationen ska ske. T ex så får inte den som utbildat själva examinera eleverna utan den som är examinator ska inte ha något som helst eget intresse av elevernas resultat.

Rent generellt är det upp till beställaren eller slutkunden att ställa krav på svetsarens utbildning och kunskap. I vissa branscher, t ex VA och Gas finns allmänna föreskrifter där man kräver utbildning med EWF-certifiering.

För att göra en svetsskarv som håller länge och klarar de belastningar som den kan utsättas för krävs god kunskap om hur svetsningen ska utföras. Bästa sättet att få denna kunskap är att gå någon av våra svetskurser.