EWF-certifierande Svetsutbildning

GPA erbjuder plastsvetsutbildning enligt EWF 581-01 och EN13067 som leder till certifiering av plastsvetsare.

Med ett certifikat enligt EWF 581 har du ett bevis på din kunskap som är gångbart över större delen av Europa. Certifiering enligt EWF 581 får i Sverige endast utföras av Svetskommissionen som oberoende kontrollorgan. Utbildningen är godkänd av Svetskommissionen.

Förutom våra planerade kurser är det även möjligt att få en kurs förlagd till annan ort eller till ett företag. Intresserad av detta alternativ, skicka förfrågan till Rasmus Wickman Karlsson för mer information och offert.


Kursinnehåll
Kurserna består av en teoretisk och en praktisk del.
Den teoretiska delen behandlar:

Den praktiska delen behandlar:

Vad är EN13067?

EN13067 är en europastandard, också gällande svensk standard. Den behandlar vilka förkunskaper en plastsvetsare ska ha, samt vilka prov (teoretiska och praktiska) som svetsaren ska ha klarat för att bli certifierad enligt standarden. Den talar också om hur examineringen ska ske, vem som får genomföra examineringen och hur giltigheten på certifikaten är.

Det finns idag ingen tillsynsmyndighet som utövar kontroll av svetspersonal enligt denna standard. Det är upp till varje enskild beställare eller entreprenör att ställa krav på svetspersonalen.

Vad är EWF 581-01?

EWF 581-01 är en riktlinje för utbildning som leder till certifiering av plastsvetsare enligt EN13067. Varje land i EWF-systemet har en Authorized Nominated Body som i Sverige är Svetskommissionen. Svetskommissionens uppgift är att kvalitetssäkra de utbildningar som finns och granska de underlag som finns för certifieringen.

Svetsarcertifikaten utfärdas alltid av Authorized Nominated Body. Det ställs höga krav på vem som utbildar, hur utbildningen går till och hur examinationen ska ske. T ex så får inte den som utbildat själva examinera eleverna utan den som är examinator ska inte ha något som helst eget intresse av elevernas resultat.