Vår ägare gör oss starkare

GPA ingår sedan 1995 i affärsområdet Flow Technology inom industrikoncernen Indutrade AB, en företagsgrupp med fokus på högteknologiska industrikomponenter. Indutrade finns i över 30 länder och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap-lista.

Med entreprenören i centrum

Indutrade är en internationell industrikoncern som utvecklar och förvärvar bolag som kännetecknas av högt teknikkunnande och förmågan att bygga långvariga, nära relationer med kunder och leverantörer.

Sedan starten 1978 har Indutrades affärsfilosofi varit “entreprenörskap och decentraliserat ledarskap”. Detta är och har varit en av nycklarna till bolagets framgång. I dag verkar de genom drygt 200 dotterbolag med cirka 7 000 anställda i mer än 30 länder och sex världsdelar.

Indutrades starka företagskultur med människor i fokus genomsyrar deras arbete och vision: en entreprenörsvärld där människor gör skillnaden.