Betongskyddsliner

Betongkonstruktioner som utsätts för vätskor eller gaser drabbas med tiden av korrosion och mekanisk påverkan.
En betongskyddsliner ger ett mycket bra skydd mot detta och sänker livscykelkostnaderna dramatiskt. Detta är en skyddande plastyta som förankra fast i betongen, antingen vid nybyggnation eller vid renovering. Betongen får ett mycket bra skydd och du får en rad fördelar som lång livslängd på konstruktionen, säker installation, minimalt och snabbt utfört underhåll. Våra liners finns i materialen PE, HDPP, HDPP-el, PVDF och ECTFE. Välj mellan liner speciellt anpassad för renovering eller för nybyggnation. Liner används på många olika applikationer där du vill skydda betong t ex vattentorn, vattenreservoarer, utjämningstankar, invallningar, bropelare mm. Systemet täthets testas innan driftsättning, skarvar och svetsfogar är kontrollerbara. Livslängden i kombination med de låga underhållskostnaderna gör vår betongsskyddsliner svårslagen.

Se GPA Live om betongskyddsliner, för mer information.

Fråga en expert!

Vi har ett komplett system med produkter för vattenhantering och ett unikt betongskydd som säkrar vattenkvaliteten samtidigt som det ökar både livslängden och driftsäkerheten avsevärt.

När man vill ha en lång livslängd och underhållsfri betongkonstruktion.

Betongskyddsliner finns PE (Polyten), PP (Polypropylen), PVDF (Polyvinyldifluorid) och ECTFE.

Dricksvattenreservoarer, pumpbrunnar, utjämningstankar i badhus, biogas tankar, vattentorn, invallningar, vattenverk, reningsverk.