ETT BRA FLÖDE FÖR ENERGIPRODUKTION KRÄVER EN ERFAREN SYSTEMLEVERANTÖR  

Under många år har vi försett företag inom energiproduktion med ett brett utbud av produkter för bland annat kylvattenhantering och värmetransport. Vi har levererat lösningar åt allt från värmeverk och vattenkraft till kärnkraftverk och biogasanläggningar. Som Skandinaviens bredaste systemleverantör av produkter och med en gedigen teknisk kunskap hjälper vi dig att skapa ett optimalt flöde genom hela installationen.  

Som systemleverantör har vi ett brett erbjudande för energiproduktion

Beroende på vilken typ av energiproduktion det handlar om ser behovet av att hantera flöden ut på olika sätt. På värmeverk behövs bland annat glasfiberarmerade rör för att hantera rökgasrening. Vattenkraft har behov av stora mekaniska trycksäkra kopplingar. Ett kärnkraftverk behöver kemresistenta rör och plastventiler för rening av kylvattnet från havet. Biogasanläggningar behöver betongskyddsliner till tankar för rötgas och ventilationsrör i plast. På GPA har vi arbetat med ett flertal olika energiproducenter under många år. Vi har både erfarenheten och de produkter som behövs för att lösa alla dessa utmaningar och mer därtill.

Med ett välsorterat lager kan vi garantera en trygg leverans 

Genom åren har vi kontinuerligt breddat vårt sortiment och lagerför idag rör och rördelar i en mängd olika dimensioner och material, men även mekaniska kopplingar, ventiler i olika utföranden, flänsskydd, plastfläktar, klammer, konsoler och allt annat som krävs för en fungerande installation. Det gör att vi kan erbjuda snabba leveranser. Samtidigt har vi utvecklat våra material- och systemkunskaper vilket gör att vi kan bidra med en stor teknisk kompetens och rådgivning redan under projekteringsfasen. Så oavsett om din utmaning handlar om att optimera flödet i biogasanläggningen, solpanelerna eller värmeverket, har vi erfarenheter att dela med oss av.

Fråga en expert

Under många år har vi försett företag inom energiproduktion med ett brett utbud av produkter för bland annat kylvattenhantering och värmetransport. Vi har levererat lösningar åt allt från värmeverk och vattenkraft till kärnkraftverk och biogasanläggningar. Som Skandinaviens bredaste systemleverantör av produkter och med en gedigen teknisk kunskap hjälper vi dig att skapa ett optimalt flöde genom hela installationen.