Från dricksvatten till fjärrkyla – vi hjälper dig att optimera ledningsnätet   

Att vara med och bidra till en kommuns ledningsnät ställer höga krav på både kvalitet, kunskap och stor lagerkapacitet. På GPA har vi levererat till ett stort antal projekt genom åren, till exempel ledningsnät för dricksvatten, fjärrkyla, avlopp och gas. Tack vare att vi erbjuder både rör och rördelar i PE 100-RC och är DK VAND-certifierade har vi unika resurser att leverera en lösning som håller i längden.     

Höga kvalitetskrav på ledningsnät för dricksvatten och fjärrkyla

Kraven på ett ledningsnät, oavsett om det gäller dricksvatten, fjärrkyla eller gas är oerhört höga. Inte bara på hur installationerna genomförs rent praktiskt utan även på materialet. Dessutom rör det sig ofta om stora volymer av material, vilket ställer krav på hög leveranssäkerhet, genomtänkt logistik och en erfaren distributör. Vi har nästan 40 års erfarenhet av samhällskritisk infrastruktur och har inte bara ett brett sortiment av produkter med den höga kvalitet som krävs, utan kan även erbjuda certifierade svetsutbildningar för att säkerställa en hållbar installation.   

Ett brett utbud för fjärrkyla   

Vi kan erbjuda material för fjärrkyla som till exempel PE-rör och rördelar i alla dimensioner, upp till d1000 mm. Vi har även ett brett utbud av alla de specialdelar som krävs för att skapa ett ledningssystem för fjärrkyla. Både vi och våra leverantörer har stor erfarenhet av att hantera den här typen av projekt. Vi har också valt att komplettera vårt erbjudande med specifika svetsutbildningar för att säkerställa att de speciella installationer som krävs genomförs på ett säkert och hållbart sätt. 

Rör och rördelar i PE 100-RC certifierade enligt DK-VAND 

För vattenledningar krävs det extra trygghet, därför är de rör och rördelar vi levererar godkända enligt DK-VAND. Det innebär att de genomgått en serie migrationsanalyser av ett oberoende, ackrediterat kontrollorgan och därmed uppfyller de strängaste kraven när det gäller frisättning av skadliga ämnen, smak och lukt. Vattenledningar under mark måste också hålla länge. Därför har vi satsat på både rör och rördelar i PE 100-RC. De står emot långsam sprickbildning bättre vilket ger dem upp till tio gånger så lång livslängd jämfört med vanlig PE 100. Den ökade hållbarheten gör även att rören inte behöver lika liten fraktion på kringfyllnadsmaterialet som PE 100, något som sänker installationskostnaden med upp till 50 procent. Vi erbjuder dessutom rördelar i PE 100-RC vilket leder till att skarvar och svetszoner får en betydligt högre livslängd, något som stärker hela ledningsnätet.  

Både gasledningar och svetsutbildning för gas 

Även gasledningar för stadsgas är omgärdade av höga krav och regleringar. Våra rör och rördelar uppfyller kraven på spårbarhet och har de certifieringar som krävs. Vi har stor erfarenhet av gasinstallationer och har vunnit ett antal upphandlingar genom åren. Dessutom kan vi erbjuda en kompletterande svetsutbildning för svetsning av gasrör i polyeten som ger möjlighet att få svetsbehörighet hos Energigas Sverige.  

Fråga en expert

Att vara med och bidra till en kommuns ledningsnät ställer höga krav på både kvalitet, kunskap och stor lagerkapacitet. På GPA har vi levererat till ett stort antal projekt genom åren, till exempel ledningsnät för dricksvatten, fjärrkyla, avlopp och gas. Tack vare att vi erbjuder både rör och rördelar i PE 100-RC och är DK VAND-certifierade har vi unika resurser att leverera en lösning som håller i längden.