Allt från rörsystem till teknisk rådgivning vid tillverkning av solceller    

Vid utveckling och tillverkning av solceller och solpaneler behövs det kunskaper om vilken typ av plast som möter de krav som konstruktionen kräver. Detta gäller inte minst för de företag som utvecklar nya lösningar. På GPA har vi lång erfarenhet av att leverera högpresterande plastmaterial för tillverkning av solcellskomponenter. Vi har stor kunskap om plastmaterial och ett brett sortiment av olika rör och rördelar. Men vi har även resurserna att möta behoven på leveranser i större skala.         

Viktigt med rätt material vid tillverkning av solceller

Både vid utveckling och tillverkning av solcellspaneler och solcellsfilm, så kallade fotovoltaiska cellerär etsning en del av processen. Det innebär att tillverkningsanläggningen använder kraftfulla kemikalier, vilket i sin tur kräver att systemet av rörslangar och kopplingar klarar av en hög kemisk belastning. Vi erbjuder ett stort utbud av plaströr i material som till exempel PP och PVDF vilka hastor motståndskraft mot både höga temperaturer och frätande vätskorVilket plastmaterial som passar bäst till en specifik process kan vara svårt att avgöra, därför bistår vi gärna med teknisk rådgivning och bidrar med vår materialkompetens för att möjliggöra utvecklingen av nya lösningar. 

Vi bidrar till utvecklingen med vår kunskap           

Vi levererar inte bara produkter till produktionsprocessen för solceller, utan erbjuder även komponenter till kompletta solkraftverk. I huvudsak gäller det den typ av solkraftverk som indirekt alstrar energi genom uppvärmning av vatten. Vi har till exempel ett flertal olika typer av polyetenslang som kan användas för distributionsslingorna. I Sverige sker tillverkningen av solkraftverk främst hos entreprenörer som utvecklar lösningar baserat på ny forskning, bland annat från KTH och Chalmers. Här kan vi bidra med vår kunskap kring olika typer av polyetenrör, bland annat när det gäller vilken sammanfogningsmetod som fungerar bäst och vilket material som är optimalt utifrån förutsättningarna.

 

Fråga en expert

Vid utveckling och tillverkning av solceller och solpaneler behövs det kunskaper om vilken typ av plast som möter de krav som konstruktionen kräver. Detta gäller inte minst för de företag som utvecklar nya lösningar. På GPA har vi lång erfarenhet av att leverera högpresterande plastmaterial för tillverkning av solcellskomponenter.