Förnyelse av certifikat

Giltighetstiden för ett EWF-certifikat är 2 år.

När dessa 2 år har gått kan du ansöka om förlängning av certifikatet med ytterligare 2 år. Detta görs genom att skicka in en blankett där ni intygar att ni fortfarande arbetar med plastsvetsning och gjort detta utan längre uppehåll under certifikatets giltighetstid. Fyll i blanketten och maila den till: raka@gpa.se

När ytterligare 2 år gått (dvs efter totalt 4 år sedan senast kurstillfälle) behöver man gå en förnyelsekurs och göra nya teoretiska och praktiska prover.

Under förnyelsekursens första dag går vi igen nyheter samt repeterar de viktigaste punkterna gällande både material-lära och svetsmetoderna.

Under förnyelsekursens andra dag görs de teoretiska och praktiska prover för att erhålla ett nytt certifikat.

Observera att ansökan om förlängning och förnyelsekurs måste göras under det tidigare certifikatets giltighetstid. Om man har ett utgånget certifikat behöver man gå en vanlig EWF-kurs igen för att få ett nytt certifikat.

Kursdatum

Hjärnarp:

Göteborg:

Stockholm:


  • För- och efternamn
  • Ange ett nummer från 0 till 99.

Fråga en expert!

Kontakta mig om du behöver boka förnyelse av ditt svetscertifikat.