Avloppsteknik

Här hittar du produkter för ett hållbart avloppsystem. Vårt program innehåller fettavskiljare för små och stora kök (helautomatiska eller enklare manuella), oljeavskiljare för bensinstationen eller verkstaden, översvämningsskydd för att skydda fastigheter, pumpstationer för små och stora fastigheter samt ett stort utbud av dränrännor (linjeavvattning) för hårdgjorda ytor. Om du inte hittar rätt med filtreringen till din produkt så hjälper vi dig gärna. Vi erbjuder även dimensionering, serviceavtal och teknisk support.